Informació Cicles Formatius

Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.

A l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia es poden cursar els següents cicles:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Comerç i Màrqueting

Sanitat

Cicles Formatius de Grau Superior

Comerç i Màrqueting

També es pot cursar