Tutories Cicles Formatius

Hi ha almenys, un/a tutor/a per grup.

Les  funcions bàsiques de la tutoria són:

 • Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació dels seus fills.
 • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de  respecte a l'entorn personal i material de l'institut.
 • Fer d'intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent, etc.
 • Atendre de forma individualitzada l'alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs.
 • Vetllar pel bon funcionament i control d'assistència de l'alumnat del seu grup i fer-ne les comunicacions oportunes.
 • Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d'avaluació.
 • Realitzar el crèdit de tutoria amb el grup, que consta d'una hora setmanal al llarg del curs i que té la seva avaluació corresponent.
 • Orientar l'alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals.

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al tauler d'anuncis i al butlletí de notes. En tot cas, cal concertar la visita amb antelació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r ACTIVITATS COMERCIALS (CFGM)

Paola Montaña Monge
Aula: T-2, T-3
Planta: 0
Horari visita:
 • Dilluns de 15.00h a 16.00h
 • Dimarts de 13.30h a 14.30h
 • Dimecres de 12.30h a 13.30h
 • Dijous de 15.00 a 16.00h

1r COMERÇ INTERNACIONAL (CFGS)

Adrià Font García
Aula: T-2, T-3
Planta: 0
Horari visita:
 • Dijous de 14.30h a 15.00h

1r EMERGÈNCIES SANITÀRIES (CFGM)

Pilar Santolaria
Aula: T-7
Planta: -1
Horari visita:
 • Dimecres de 10.00h a 11.00h

1r GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (CFGS)

Antonia Simó Fresquet
Aula: T-2, T-3
Planta: 0
Horari visita:
 • Dijous de 15.00h a 16.00h

2n ACTIVITATS COMERCIALS (CFGM)

Josep Escrivà
Aula: T-2, T-3
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimecres de 9.00h a 10.00h

2n COMERÇ INTERNACIONAL (CFGS)

Carme Solís
Aula: T-2, T-3
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimecres de 19.30h a 20.30h

2n EMERGÈNCIES SANITÀRIES (CFGM)

J VR
Aula: T-5, T-6
Planta: -1
Horari visita:
 • Dimecres de 11.30h a 12.30h

2n GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (CFGS)

Lola Fuster
Aula: T-2, T-3
Planta: 0
Horari visita:
 • Dijous de 16.00h a 17.00h

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CFGM Matí)

M. José Cerdà Sureda
Aula: T-8, T-9, T10
Planta: -1
Horari visita:
 • Dimecres de 8.00h a 9.00h

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CFGM Tarda)

Maria Saíz
Aula: T-8, T-9, T10
Planta: -1
Horari visita:
 • Dimecres de 20.30h a 21.30h