Ciències Socials i Filosofia

El Departament de Ciències Socials al nostre Centre imparteix a l’ESO com cada any les matèries comunes de Socials, Ciutadania-Ètica i Història de les religions , Religió i Projecte de recerca a 4t.

Enguany el  nostre departament només té l'optativa de Servei Comunitari que es venia fent des de fa uns cursos.

A Batxillerat s’imparteixen :

Història, Geografia i Història de l'Art

Filosofia, Psicologia i Sociologia

Religió.

A diferència del curs  anterior enguany tots els grups de 1r i 2n d' ESO no comptaran amb una hora de reforç a la setmana dins l'horari de la matèria. 

El nostre Departament participa en múltiples activitats al Centre i d'altres com sortides i viatges que estan programades al llarg del curs a diferents indrets .Totes formen part de les diferents àrees curriculars i estan encaminades a afavorir l'aprenentatge i la convivència entre els nostres alumnes.

De les sortides programades, totes elles enmarcades dins el currículum de cada nivell, cal recalcar el viatge a Madrid a 2n curs de Batxillerat i que està dins la programació anual del Centre.

Tanmateix participem amb les activitats “de les escoles de la UNESCO” portant la coordinació des de el nostre departament.

El Departament té aquests curs les coordinacions de "la UNESCO" i "Servei comunitari"

Com sempre l'alumnat sabeu que podeu consultar qualsevol dubte a les hores de classe als professors/es que imparteixen la matèria.

Com a pares i mares també us informem de les diferents hores per fer entrevistes amb els professors/es del nostre Departament. És important concertar cita abans amb el professorat corresponent.

Carmina Rodríguez : dijous 11,30 a 12,30h

Cristina Fernández: dilluns de 10 a 11h

Macky Caballero: dilluns de 11,30 a 12,30h

Paco Coronado: dilluns de 10 a 11h

Mª Carmen Lorente: dilluns de 12,30 a 13,30h 

Chusa Lorés: dimarts de 10 a 11h

 

Desitgem que tothom tingueu un bon curs 2018-2019 !!

 

 

Azucena Povill Espinós
M. Carmen Lorente Álvarez
Carmina Rodriguez Lara
Cristina Fernández
M. Jesús Lorés
Paco Coronado Grimaldos
M. Carmen Caballero

ESO

PLANS DOCENTS 2018-19

 

Matèries  ESO

Ciències Socials

Cultura i valors ètics

Religió

Optatives : Servei comunitari 

Matèries obligatòries BATXILLERAT:

1r. curs:

Història del món contemporani

Psicologia

Filosofia

2n curs:

Història

Filosofia

Psicologia

Matèries optatives:

Història de l'art

Geografia

 

 

Cap de departament

Azucena Povill Espinós
Edifici: Ed. Pral. Planta 2