Ciències Socials i Filosofia

El Departament de Ciències Socials al nostre Centre imparteix a l’ESO com cada any les matèries comunes de Socials, Ciutadania-Ètica i Història de les religions , Religió i Projecte de recerca a 4t.

A més a més de les optatives que serveixen per treballar diferents aspectes curriculars i que tenen com objectiu millorar i consolidar  continguts i hàbits de l’alumnat.

Enguany són :

1r. ESO  “Concurs de mapes tots guanyem”

2n ESO “ Comprendre i transformar la història”

3r.ESO "Servei comunitari".

A Batxillerat s’imparteixen :

Història, Geografia i Història de l'Art

Filosofia, Psicologia i Sociologia

Religió.

Enguany tots els grups de 1r i 2n d' ESO comptaran amb una hora de reforç a la setmna dins l'horari de la matèria. D'aquesta manera es podrà atendre i reforçar la diversitat del grup. Aquesta hora serà impartida pel mateix professorat del departament. 

El nostre Departament participa en múltiples activitats al Centre i d'altres com sortides i viatges que estan programades al llarg del curs a diferents indrets Totes formen part de les diferents àrees curriculars i estan encaminades a afavorir l'aprenentatge i la convivència entre els nostres alumnes.

De les sortides programades, totes elles enmarcades dins el currículum de cada nivell, cal recalcar el viatge a Madrid a 2n curs de Batxillerat i que està emmarcat dins la programació anual del Centre.

Tanmateix participem amb les activitats “de les escoles de la UNESCO” portant la coordinació des de el nostre departament.

Com alumnat sabeu que podeu consultar qualsevol dubte a les hores de classe als professors/es que imparteixen la matèria.

Com a pares i mares també us informem de les diferents hores per fer entrevistes amb els professors/es del nostre Departament. És important concertar cita abans amb el professorat corresponent.

Carmina Rodríguez dijous de 11,30 a 12,30

Cristina Fernández: dilluns de 11,30h a .12,30

Macky Caballero: dilluns de 9h.a 10h

Gemma García: dijous de 12,30 a 13,30

Paco Coronado: divendres de 9 a 10h.

Mª Carmen Lorente dijous de 11,30 a 12,30

Chusa Lorés: dimarts de 10 a 11h.

 

Desitgem que tothom tingueu un bon curs 2017-2018 !!

 

 

 

M. Carmen Lorente Álvarez
Carmina Rodriguez Lara
Gemma García Martí
Cristina Fernández
M. Jesús Lorés
Paco Coronado Grimaldos
M. Carmen Caballero

ESO

Cap de departament

M. Jesús Lorés
Edifici: Ed. Pral. Planta 2