ERASMUS+

Què és Erasmus+ ?

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l'educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves habilitats i l'increment de les perspectives laborals.

Aquest projecte rep el finantçament de l'Agència Nacional Española (SEPIE), Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Personal docent de referència d'ERASMUS+ al nostre centre

  • Coordinadora Pedagògica: M. Rosa Ena
  • Coordinadora de Formació Professional / Comerç Internacional: Iolanda Claveria
  • Cap d'Estudis CCFF: Pablo García

Erasmus+ al nostre centre

Carta Erasmus+ (ECHE) concedida:

Declaración de política Erasmus+ (Erasmus+ Policy Statement)

Informació de caràcter general

La Formació Professional al nostre centre (Cicles Formatius) Currículums i orientació d'ensenyaments professionals

Estades formatives amb altres països

Erasmus+ a França

Curs acadèmic 2015 / 2016 (amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Sant Joan Despí)

Curs acadèmic 2014 / 2015 

Convocatòries

Per el curs 2017 / 2018

El YASIN i l'ÁLEX són alumnes de la família professional de Comerç i màrqueting del nostre centre i a continuació ens expliquen les seves experiències dins el projecte de mobilitat ERASMUS +

Per el curs 2016 / 2017 (amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Sant Joan Despí)

 

+ informació (Departament d'Ensenyament)