Secretaria | iesffg.cat

SecretariaLa Secretaria de l'Institut desenvolupa la tasca administrativa i econòmica i custodia tota la documentació oficial.

Us podeu dirigir a secretaria sempre que tingueu qualsevol dubte administratiu.

La part administrativa és dirigida per la professora Sònia Vives.

La part econòmica és dirigida pel professor Ramón Gallardo

La part tècnica la desenvolupen les administratives següent: Sra. Carme Badell i Sra. Mónica García

 

HorarisHorari d'atenció al públic

Horari d'estiu

des de la finalitació de les classes a l'inici del calendari escolar

de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h (tardes tancat)

Horari d'hivern

de l'inici del calendari escolar fins la finalització de les classes

de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h

dimarts i dimecres de 16:00h a 18:30h

 

Els horaris dels tutors/es de cada etapa educativa els trobareu a les seccions corresponets del web.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ PER EL CURS 2017 / 2018

Educació secundària obligatòria

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
 • Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Ensenyaments postobligatoris

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
 • Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
 • Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

 

+ informació (Departamet d'Ensenyament)

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIONS. CURS 2017 / 2018

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 
Application pdf Batxillerat (BTX) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 16 al 24 de maig de 2017)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 
Application pdf Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 16 al 24 de maig de 2017)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 
Application pdf Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 25 al 31 de maig de 2017)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 
Application pdf Curs de formació específic per l'accés a cicles formatius de grau superior (properament)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

PERÍODE DE MATRICULACIÓ PER EL 2017 / 2018

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Eduació secundària obligatòria (ESO)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 12 al 16 de juny de 2017
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Batxillerat

 • Properament

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 • Properament

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

 • Properament

Avís: Tots els impresos de sol·licitud de matrícula els podeu descarregar en aquest apartat del web, dins la pestanya "Impresos matrícula".

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Consulteu els import de la matrícula de CFGS i CAS (taxes)

MATRÍCULA EXTERNA (alumnat nou)

 
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO) ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS (BTX, CFGM, CFGS i CAS)
   
Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat
Application pdf Sol·licitud de matrícula externa ESO Application pdf Sol·licitud de matrícula externa BTX, CFGM, CFGS i CAS 
Application pdf Sol·lictud de l'opció religiosa, si s'escau Application pdf Full d'autorització de sortides
Application pdf Sol·lictud del servei de menjador, si s'escau Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (menors d'edat)
Application pdf Full d'autorització de sortides Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (majors d'edat)
Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (menors d'edat) Application pdf Full d'autorització de l'ús de recursos digitals (+14 anys)
Application pdf Full d'autorització de l'ús de recursos digitals (-14 anys) Application pdf Full de normativa telèfons mòbils, aparells, etc.
Application pdf Full d'autorització de l'ús de recursos digitals (+14 anys) Application pdf Full de responsabilitat legal, si s'escau
Application pdf Full de normativa telèfons mòbils, aparells, etc.  
Application pdf Full de responsabilitat legal, si s'escau  

MATRÍCULA INTERNA (alumnat del centre)

 

ALUMNAT DEL CENTRE QUE INICIA UNA NOVA ETAPA EDUCATIVA (BTX, CFGM, CFGS i CAS)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar  
(El full de confirmació de matrícula es  lliurarà a l'alumnat en sessió de tutoria de grup)
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat  
 
Application pdf Sol·licitud de matrícula BTX, CFGM, CFGS i CAS

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Sol·licitud general (sol·licitud de qualsevol document acadèmic)

Application pdf Reclamació (reclamació per escrit a la Direcció del centre)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Mónica García Auxiliar administrativa  
Carme Badell Amat Auxiliar administrativa  
Joaquim Expósito Conserge matí  
Joan Valls Coma Conserge matí  
Rudi González Conserge tarda rgonz4@xtec.cat

fotocopiadora

A consergeria hi ha un servei de fotocòpies a càrrec dels conserges del centre: 

Sr. Joaquim Expósito

Sr. Joan Valls

Sra. Rudi González

 

L'horari del servei és a la porta de la consergeria.