Secretaria

SecretariaLa Secretaria de l'Institut desenvolupa la tasca administrativa i econòmica i custodia tota la documentació oficial.

Us podeu dirigir a secretaria sempre que tingueu qualsevol dubte administratiu.

La part administrativa és dirigida per la professora Sònia Vives.

La part econòmica és dirigida pel professor Enrique Muñoz

La part tècnica la desenvolupen les administratives següent: Sra. Carme Badell i Sra. Mónica García

 

HorarisHorari d'atenció al públic

HORARI D'HIVERN

de l'inici de les classes fins el 31 de març

de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h

dimarts i dimecres de 16:00h a 18:30h

 

HORARI D'ESTIU

des d'abril fins el 18 de juny

de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h

de dimarts i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

HORARI D'ESTIU INTENSIU

des del 18 de juny  fins l'inici de les classes.

de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h  (TARDES TANCAT)

 

Els horaris dels tutors/es de cada etapa educativa els trobareu a les seccions corresponets del web.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ PER EL CURS 2018 / 2019

Educació Secundària Obligatòria

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
 • Del 13 al 24 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Ensenyaments Postobligatoris

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
 • Del 14 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 29 de maig al 7 de juny per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 18 al 26 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

 

+ informació (Departamet d'Ensenyament)

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIONS. CURS 2018 / 2019 (properament)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 
Application pdf Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en centres educatius sufragats amb fons públics (DUAL - pregunteu abans d'omplir aquest full)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 
Application pdf Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 29 de maig al 7 de juny de 2018). ENGUANY AQUESTA PREINSCRIPCIÓ ÚNICAMENT ES FARÀ DE FORMA TELEMÀTICA

- Sol·licitud electrònica

- Sol·licitud en suport informàtic

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ PEL CURS 2018 / 2019

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Eduació secundària obligatòria (ESO)

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 21 al 27 de juny de 2018
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

Batxillerat

 • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2018
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l'11 de juliol de 2018
 • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2018

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament informa des d'aquesta pàgina dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 

 • les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
 • les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 5 i 7 de setembre de 2018
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

 • persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
 • persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

 • Termini per fer la matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2018

Avís: Tots els impresos de sol·licitud de matrícula els podeu descarregar en aquest apartat del web, dins la pestanya "Impresos matrícula".

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Consulteu els import de la matrícula de CFGS i CAS (taxes)

MATRÍCULA EXTERNA (alumnat nou)

 
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO) ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS (BTX, CFGM, CFGS i CAS)
   
Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat
Application pdf Sol·licitud de matrícula externa ESO Application pdf Sol·licitud de matrícula externa BTX, CFGM, CFGS i CAS 
Application pdf Sol·lictud de l'opció religiosa, si s'escau Application pdf Full d'autorització de sortides
Application pdf Sol·lictud del servei de menjador, si s'escau Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (menors d'edat)
Application pdf Full d'autorització de sortides Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (majors d'edat)
Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (menors d'edat) Application pdf Full d'autorització de l'ús de recursos digitals (+14 anys)
Application pdf Full d'autorització de l'ús de recursos digitals (-14 anys) Application pdf Full de normativa telèfons mòbils, aparells, etc.
Application pdf Full d'autorització de l'ús de recursos digitals (+14 anys) Application pdf Full de responsabilitat legal, si s'escau
Application pdf Full de normativa telèfons mòbils, aparells, etc.  
Application pdf Full de responsabilitat legal, si s'escau  

MATRÍCULA INTERNA (alumnat del centre)

 

ALUMNAT DEL CENTRE QUE INICIA UNA NOVA ETAPA EDUCATIVA (BTX, CFGM, CFGS i CAS)

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar  
(El full de confirmació de matrícula es  lliurarà a l'alumnat en sessió de tutoria de grup)
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat  
 
Application pdf Sol·licitud de matrícula BTX, CFGM, CFGS i CAS

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Sol·licitud general (sol·licitud de qualsevol document acadèmic)

Application pdf Reclamació (reclamació per escrit a la Direcció del centre)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Mónica García Auxiliar administrativa mgarc698@xtec.cat
Carme Badell Amat Auxiliar administrativa mbadell2@xtec.cat
Joaquim Expósito Conserge matí  
Joan Valls Coma Conserge matí jvalls18@xtec.cat
Rudi González Conserge tarda rgonz4@xtec.cat

fotocopiadora

A consergeria hi ha un servei de fotocòpies a càrrec dels conserges del centre: 

Sr. Joaquim Expósito

Sr. Joan Valls

Sra. Rudi González

 

L'horari del servei és a la porta de la consergeria.