Tutories ESO | iesffg.cat

Hi ha almenys, un/a tutor/a per grup.

Les  funcions bàsiques de la tutoria són: 

  • Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació dels seus fills.
  • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de  respecte a l'entorn personal i material de l'institut.
  • Fer d'intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent, etc.
  • Atendre de forma individualitzada l'alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs.
  • Vetllar pel bon funcionament i control d'assistència de l'alumnat del seu grup i fer-ne les comunicacions oportunes.
  • Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d'avaluació.
  • Realitzar el crèdit de tutoria amb el grup, que consta d'una hora setmanal al llarg del curs i que té la seva avaluació corresponent.
  • Orientar l'alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals.

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al tauler d'anuncis i al butlletí de notes. En tot cas, cal concertar la visita amb antelació.

ESO 1B

Gemma García Martí
Aula: 2-3
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1D

Jessica Barreda Barreda
Aula: 2-7
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1E

ESO 2A

ESO 2C

Carmen Trulls Medina
Aula: 1-6
Planta: 1
Horari visita:

ESO 2E

Joan Pregonas Casaponsa
Aula: 1-8
Planta: 1
Horari visita:

ESO 3A

Montserrat Casals
Aula: 1-1
Planta: 1
Horari visita:

ESO 3B

ESO 3D

Marçal Ricomà Galofré
Aula: 2-2
Planta: 2
Horari visita:

ESO 4A

Pau Martínez Bernadàs
Aula: 1-11
Planta: 1
Horari visita:

ESO 4C