AJUTS PER MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2017 / 2018

dl., 08/05/2017 - 20:00

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. 

Qui pot demanar un ajut individual de menjador escolar?

Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics de la Comarca del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que tenen necessitats socioeconòmiques i/o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar,  al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.

Per tant, l'alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO matriculat al nostre centre al curs 2016/2017, si reuneix els requisits de les bases, pot demanar ajut de menjador escolar per al curs 2017/2018.

D'altra banda, es podrà oferir servei de menjador en funció de la demanda, la qual s'ha de fer durant el període de matrícula omplint la sol·licitud al respecte.

Sol·licitud

On presentar la sol·licitud ?

  • La sol·licitud s'ha de presentar en la secretaria del nostre centre

Termini de presentació de la sol·licitud

  • La data límit per presentar la sol·licitud finalitza el 29 de maig de 2017

 

+ informació