Jornada de Vaga (15 de març)

dc., 14/03/2018 - 10:00

Benvolgudes famílies i alumnes,

Ens adrecem a vosaltres, per fer-vos saber que el dia 15 de març de 2019 hi ha prevista una convocatòria de vaga general d’estudiants. D’acord amb el que estableix les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC):

▪ L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot participar en la manifestació ni en la vaga ja que la normativa actual no els ho permet; per tant, aquests alumnes tindran classe durant tot el dia.

▪ L’alumnat de 3r i 4t d’ESO només tindrà autorització per anar a la manifestació convocada a les 12.00h del divendres 15 de març de 2019 a la Plaça Universitat de Barcelona. Se’ls deixarà sortir a les 11.00h, sempre que portin aquest full d’autorització de participació en la vaga signat pels pares/mares.

▪ Els cursos de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i CAS tenen dret a participar en la vaga durant el dia 15 de març de 2019. En cas de ser menors d’edat, caldrà que les famílies signin aquest full d’autorització de participació en la vaga.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-los i agrair-los la seva col·laboració.