Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà per a COL·LECTIUS SINGULARS DE TREBALLADORS (PROVES TELEMÀTIQUES)

ds., 06/05/2017 - 11:15

D'acord amb l'article 32 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, el Departament d'Ensenyament pot fer convocatòries específiques de proves per atendre necessitats singulars. En el marc de convenis de col·laboració amb empreses o entitats, s'acorda anualment la realització de proves d'accés adreçades a grups singulars de treballadors.

El desenvolupament d'aquestes proves es fa d'acord amb la Resolució de convocatòria de proves d'accés a cicles formatius vigent en el moment de la inscripció a les proves, i les lnstruccions. Les lnstruccions són un document complementaria la convocatòria; per tant, no repeteixen tot alló que ja hi està establert.

DEFINICIÓ

Les proves d'accés adregades a grups singulars de treballadors es realitzen en centres que són designats seu de les proves,  que pot ser el mateix que el centre vinculat al conveni de col·laboració.

Aquestes preves tenen les característiques generals següents:

  1. Són proves objectives tipus test i telemàtiques.
  2. Els aspirants han de complir els requisits per poder demanar  l'exempció de l'ambit científic tecnològic, a GM, o la part específica, a GS.
  3. Es poden realitzar proves escrites i/o entrevistes per una millar avaluació dels aspirants.

LA PROVA AL NOSTRE CENTRE

  • Simulacre de la prova: 5 de maig de 2017 de 9.00h a 13.30h (de 9.00h a 17.30h en cas de no complir la caraterística 2 de l'apartat anterior)
  • Prova real: 16 de maig de 2017 de 9.00h a 13.30h (de 9.00h a 17.30h en cas de no complir la caraterística 2 de l'apartat anterior)

Organització

Material

Documentació i material que s'ha de portar els dies del simulacre i el de la prova:

  • Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb que es va fer la inscripció.
  • Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.
  • Si escau, material específic per a la realització de la prova d'accés que s'hagi fet públic al tauler d'anuncis del centre.

Per poder entrar a l'aplicació, cada persona ha d'informar el seu usuari i contrasenya facilitat per la presidència de la CA i si escau, el codi d'accés a cada examen, facilitat el mateix dia de la prova.

    + informació (Departament d'Ensenyament)