Equip de coordinació tècnica

   

COORDINACIÓ IMATGE CENTRE i AUDIOVISUALS

Enrique Muñoz

COORDINACIÓ RISCOS LABORALS

Cristina Martínez Barnés

COORDINACIÓ BIBLIOTECA

Cristina Oliver

COORDINACIÓ INTRANET i MOODLE

Enrique Muñoz

COORDINACIÓ INFORMÀTICA

Salvador Cervera