Activitats comercials

Grau: Cicle formatiu de grau mitjà
Titulació: Tècnic/a en Activitats comercials
Entorn: Econòmic i empresarial
Família professional: Comerç i Màrqueting
Sistema: LOE

Té una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

HORARI DE MATÍ I TARDA