Sanitat

Departament didàctic

Aquest departament t'ofereix l'oportunitat de cursar estudis que et preparen per tenir una professió lligada al món de la sanitat o una forma d'accedir a estudis superiors especialitzats en aquest camp.

Actualment impartim dos cicles formatius de grau mitjà als que s'accedeix en acabar l'ESO o mitjançant una prova d'accés. Aquests cicles són Cures Auxiliars d'Infermeria, que et permet treballar en l'atenció sanitària primària o especialitzada, i Emergències Sanitàries. que et prepara per l'atenció al voltant de l'emergència o la urgència.

Roser Ortiz
Gemma Calabria García
J VR
Rosa M. González Herranz
M. José Cerdà Sureda
Pilar Santolaria
Lourdes Ramos
Ignasi Aguirre
Maria Saíz

Emergències sanitàries

Plans docents curs 2018-19

Primer curs

Emergències sanitàries

Plans docents curs 2018 -19

Segon curs

Cap de departament

Pilar Santolaria
Edifici: Ed. CF Planta -1