Documents de Centre

La missió del nostre centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de las etapes educatives amb la finalitat que els seus alumnes siguin ciutadans/es responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els permetrà, d’una  banda  incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

En aquesta secció del web, trobareu tots els documents de centre.

DOSSIERS DELS TREBALLS DE SÍNTESI A L'ESO

 

Al centre

1r ESO

  • En procés

2n ESO

FOOD FOR THOUGHT L'alimentació al FFG (Treball per Projectes)

  TEMES   MATERIALS I ACTIVITATS D'APRENENTAGE
1. Trastorns alimentaris  
  Ana y Oscar  
2. La dieta mediterrània versus l'oriental  
3. Els vegans, vegetarians i d'altres  
  El Parc a casa  
4. Què menges?  
  Alimentació i vida sana    
5. El menjar ràpid    
  Super size me (Trailer)    
6. L'èxit dels concursos de cuina    
  Masterchef (Trailer)    

3r ESO

  • En procés

PLA ESTRATÈGIC PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SERVEI EDUCATIU (PMQCE)

Presentació