ASSEMBLEA GENERAL DE MARES I PARES

12/12/2018 - 10:30am
Benvolgudes famílies,
 
Sou convocats/des a l’assemblea general ordinària el proper dilluns 17 de desembre de 2018 a les 18:30h a la sala d’actes de l’institut, amb el següent ordre del dia:
 
1. Aprovació exercici econòmic 2017/2018
2. Aprovació pressupost curs 2018/2019
3. Informació general
a. Servei de menjador
b. Activitats extraescolars
4. Renovació dels membres de la junta de l’AMPA
5. Torn obert de paraules.
 
L’AMPA