Proves d'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior (POT) - Convocatòria 2018 - EMERGÈNCIES SANITÀRIES

02/01/2019 - 9:00am

El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior dels cicles formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.

L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

Al nostre centre es realitzaran les proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica en Emergències sanitàries.

PROVES

Application pdf Contingut de les proves d'Emergències sanitàries

CALENDARIS

Application pdf Proves tècniques (descarrega el calendari) 

 • Proves: del 14 al 18 de gener de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de gener de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de gener de 2019 (al registre del centre examinador).
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de febrer de 2019

Application pdf Proves pràctiques (descarrega el calendari) 

 • Proves pràctiques: de l'11 al 15 de febrer de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 de febrer de 2019 (al registre del centre examinador).
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de març de 2019

Application pdf Proves úniques  (descarrega el calendari)

 • Proves: del 14 de gener al 18 de febrer de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 de febrer de 2019 (al registre del centre examinador).
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de març de 2019

Crèdit o mòdul de síntesi i/o mòdul del projecte

 • Sessió informativa: 8 de març de 2019 a les 16.00h a l'aula T-7, en el centre. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 25 al 29 de març de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 5 d'abril de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 8 al 10 d'abril de 2019  (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 24 d'abril de 2019

INSCRIPCIÓ

 • Termini d'inscripció: del 8 al 24 d'octubre de 2018
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 26 d'octubre de 2018. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 8 al 24 d’octubre de 2018
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 24 d’octubre de 2018
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 26 d'octubre de 2018 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 7 de novembre de 2018
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 23 de novembre de 2018
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 12 de desembre de 2018
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

IMPORTANT !!!

Documents a presentar en la secretaria del nostre centre:

 • DNI
 • Imprès de la inscripció realitzada (comprovant de pagament)
 • Totes les qualificacions obtingudes en anteriors convocatòries
 • Títol acadèmic pel qual accediu a les POT

+ informació (Departament d'Ensenyament)