Gestió convenis

Contacte: 933731611

Correu institut: a8026683@xtec.cat

Correu coordinador CF: t8026683@xtec.cat

 

Enllaços BID

SBid professoraT: https://apps.cambrescat.es:8003/sBid/

SBid alumnat: informació

SBid proves: informació
 

Coordinació de pràctiques

Coordinador FCT:  José Escrivà (jescriv7@xtec.cat)

Tutories de pràctiques

SANITAT

CAI matí Maria José Cerdà  (mcerda9@xtec.cat)
CAI tarda Maria Sáiz (msaix3@xtec.cat)
1r Emergències sanitàries Rosa M. González (rgonza86@xtec.cat)
     

COMERÇ

   
2n Activitats comercials matí Paloma Torres (ptorre20@xtec.cat)
2n Activitats comercials tarda José Miguel Castelló (dcaste6@xtec.cat)
2n Comerç Internacional Núria Espin (nespin3@xtec.cat)
2n de Gestió de vendes i espais comercials Juanjo Molina (jmolin4@xtec.cat)

BATXILLERAT

   
Estades a l’empresa    

GUIES I DOCUMENTS: Orientacions i documents

1. Informació general (Sessió informativa)
    Application pdf FCT QBID Formació de l’alumnat

2. Recomanacions per estades a l’empresa
    Application pdf Recomanacions a l’alumnat FCT

3. Plans d’activitats
    LOGSE:  http://www.xtec.cat/estudis/fp/fpct/plans_logse.htm
    LOE:  http://www.xtec.cat/estudis/fp/fpct/plans_loe.htm

4. Assegurança escolar  http://www.xtec.cat/estudis/fp/fpct/asseguranca.htm

GUIES: Tutorials i guies

1. Informació a l’alumnat: Application pdf descarrega el document

2. Codis d’activitat (SIC): Application pdf descarrega el document

3. Activitats d'orientació acadèmica i professional (Porta 22)

4. Procediment d’homologació d’empreses: Application pdf descarrega el document

5. Programa procés d’homologació CT: Application pdf descarrega el document

6. Seguiment i avaluació FCT amb qBid: Application pdf descarrega el document

7. Tancament quaderns qBID (pas a pas): Application pdf descarrega el document 

8. Xarxa territorial experts xarxa territorial experts FCT: Application pdf descarrega el document

 

DOCUMENTS

1. Model fitxa alumne: Application pdf descarrega el document

2. Model currículum alumne: Application pdf descarrega el document

3. Model fitxa empreses: Application pdf descarrega el document

4. Full incidències FCT: Application pdf descarrega el document

5. Justificant d'assistència a l'empresa: Application pdf descarrega el document

6. Sol·licitud exempció FCT: Application pdf descarrega el document

7. Sol·licitud autorització horari especial: Application pdf descarrega el document

8. Model certificat d’empresa per a exempció total: Application pdf descarrega el document

9. Carta agraïment empreses: Application pdf descarrega el document

10. Diploma empreses: Application pdf descarrega el document

11. Formulari satisfacció empresa (REF.10)

12. Formulari Valoració del Quadern (REF19): Application pdf descarrega el document

INFORMACIÓ D’ALUMNAT EN PRÀCTIQUES

1. Dades d’interès per a les empreses: Application pdf descarrega el document


PLANS D’ACTIVITATS: LOE I LOGSE
LOGSE:  informació
LOE:  informació


ASSEGURANÇA ESCOLAR: Centres d’assegurança escolar 

1. Concertats: Application pdf descarrega el document

2. Públics: informació 

ENTITATS amb conveni de col·laboració d’FCT amb el Departament d’Ensenyament: Application pdf descarrega el document

Enquesta inserció laboral 2015 (curs 2013-14) 

  1. Carta presentació:  Application pdf descarrega el document
  2. Annex 1- Estudi sobre el grau d'inserció:  Application pdf descarrega el document
  3. Annex 2- Questionari. Enquesta censal inserció:  Application pdf descarrega el document
  4. Annex 3- Instruccions per enregistrar les enquestes:  Application pdf descarrega el document