AJUTS PER ALS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC. Curs 19-20

dc., 11/09/2019 - 17:00

Poden beneficiar-se només aquells alumnes escolaritzats al centre que estiguin en situacions desfavorables derivades de la seva situació socioeconòmica i especialment, quan acompleixin la condició de família nombrosa. Aquests alumnes hauran d'estar escolaritzats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de secundària obligatòria.

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

ALUMNAT NOU

Des de les tutories es farà la detecció de necessitats i les coordinacions de nivell passarà la informació a l'Administrador del centre. Una vegada confirmada la resolució, l'alumnat haurà de seguir els passos que es detallen a l'apartat següent de "ALUMNAT DEL CENTRE".

ALUMNAT DEL CENTRE

L'alumnat del nostre centre que ja ha gaudit d'aquests ajuts en cursos anteriors i la seva situació familiar és la mateixa, podrà sol·licitar de nou els llibres de text. En aquest cas únicament haurà de:

 1. Descarregar i omplir la següent sol·licitud:
 2. Passar per la secretaria del centre i demanar per l'Administrador (Sr. Enrique Muñoz)
  • Horari Administrador
   • 12 i 13 de setembre de 2019: de 9.00h a 13.00h
   • 16 de setembre de 2019: de 11.00h a 11.30h i de 15.30h a 17.00h
   • Qualsevol altre dia: de 11.00h a 11.30h (franja de l'esbarjo - pati)
 3. Lliurar la part superior de la sol·licitud i la quantitat de 10,00€ en concepte de dipòsit. La part inferior de la sol·licitud és per la persona interessada (alumnat)
 4. Recollir els llibres

En acabar el curs acadèmic, l'alumnat tornarà els llibres en perfecte estat i recuperarà els diners dipositats.