Comerç i Màrqueting

Des del departament de comerç i màrqueting oferim la possibilitat de cursar els següents cicles formatius:

Grau mitjà d'Activitats Comercials 1r curs (LOE)
Amb aquest cicle, que té una durada de 2.000 h (dos cursos acadèmics), obtindràs el títol de Tècnic en Activitats Comercials i et capacita per dur a terme plans d'actuació per a la comercialització de productes i/o serveis que el mercat demana i per portar a terme l'administració i gestió d'un petit establiment comercial.

Grau superior de Gestió de Vendes i Activitats Comercials 1r curs (LOE)
Amb aquest cicle, que té una durada de 2.000 h (dos cursos acadèmics), obtindràs el títol de Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials i et proporciona els coneixements necessaris per obtenir i elaborar la informació referida al mercat, el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i per gestionar els plans d'actuació corresponents a compres, logística i venda de productes i/o serveis.

Grau superior Comerç Internacional 1r i 2n curs (LOE)
Amb aquest cicle, que té una durada de 2.000 h (dos cursos acadèmics), obtindràs el títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional i et proporciona els coneixements necessaris per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

Laia Balaguer
Ferran Julve
Carla Terradas
Anna Sorribes
Judit Piñol Alberich
Paloma Torres
Juanjo Molina
Núria Espín Gallardo
Pedro Luis Martín López
José Miguel Castelló Mollà
Marian Lledó Jordà
Antonia Simó Fresquet
Josep Escrivà
Lola Fuster
Victoria Font

Disposem de:

Taller 1 (planta baixa)

Aula- Taller 2 (planta 0)

Aula- Taller 3 (planta 0)

Altres aules del centre

Els tallers 2 i 3 són aules polivalents que disposen d'ordinadors de sobretaula i taules i cadires per fer classe convencional o fent servir els ordinadors. 

Tots els nostres espais disposen d'ordinadors de sobretaula i a cada aula un canó penjat del sostre on es poden projectar d'una manera còmoda els continguts que es van treballant a classe o les exposicions que fa l'alumnat. 

.

.

.

Cap de departament

José Miguel Castelló Mollà
Edifici: Ed. CF Planta 0