FOL

Els ensenyaments que s’imparteixen des del departament de FOL són transversals, això vol dir que trobaràs aquesta especialitat a tots els cicles formatius. El que pretenem des del nostre departament és afavorir el teu procés d’accés al món del treball, i acompanyar-te - de la ma del teu tutor o tutora- pel camí que triïs cap a altres estudis (altres cicles de grau mig, cicles de grau superior, accés a la Universitat, etc.)

Com a alumne o alumna d’un cicle formatiu, rebràs una formació inicial orientada cap a un camp professional en què, si vols, podràs desenvolupar una activitat laboral. Creiem, doncs, que és aconsellable que coneguis amb més precisió la professió escollida.
Alguns dels nostres objectius són:

  • Informar i orientar en els itineraris formatius i professionals.
  • Donar a conèixer estratègies per incorporar-se al món laboral.
  • Donar a conèixer conceptes bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals d’acord amb les normes vigents.
  • Introducció al món de l’emprenedoria. 
Olivia Sacrest
Cristina Martínez Barnés

Pla docent Comerç Internacional 20-21

COMERÇ: COI

Pla docent Activitats Comercials 20-21

COMERÇ: ACCOM

Pla docent Gestió de Vendes i Espais Comercials 20-21

COMERÇ: GESVE

Pla docent Tècnic/a Emergències Sanitàries 20-21

SANITAT: TES

Pla docent Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria 20-21

SANITAT: TCAI