ERASMUS+

 

Què és Erasmus+ ?

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l'educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves habilitats i l'increment de les perspectives laborals.

Aquest projecte rep el finançament de l'Agència Nacional Española (SEPIE), Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 

Els projectes ERASMUS + es realitzen tant a l'ESO com a Cicles formatius de grau mitjà i superior.

Personal docent de referència d'ERASMUS+ al nostre centre.

Directora: M Rosa Ena.

Coordinador Erasmus+: Raquel Lendines i Judith Fusté.

Coordinadora de mobilitat internacional: Anna Sorribes.

Cap d'Estudis CCFF: Ignasi Aguirre.

Enguany, hem sol·licitat l’acreditació Erasmus en Educació Escolar (KA120),  que ens facilitarà emprendre nous projectes europeus i fomentar la mobilitat del major nombre d’alumnes del nostre centre.

Aquest curs 2021/22 és el tercer i últim any que formem part del projecte Mind Yourself compartit amb l’institut Carluke  High School d’Escòcia, en el qual hem estat posant en pràctica tècniques de benestar alhora que millorem la nostra competència en llengües estrangeres.

Entre les activitats que hem realitzat aquest curs, destaquem les receptes de cuina, el burnout syndrom,  les tècniques de superació, relaxació i meditació. També hem celebrat la setmana europea de les llengües i la setmana de la ciència.

Erasmus+ al nostre centre

Carta Erasmus+ (ECHE) concedida:

Declaración de política Erasmus+ (Erasmus+ Policy Statement)

Informació de caràcter general

La Formació Professional al nostre centre (Cicles Formatius) Currículums i orientació d'ensenyaments professionals

  

Estades formatives amb altres països

Curs acadèmic 2019/20

Visita a Carluke (Escòcia)

Curs acadèmic 2018/2019

Curs acadèmic 2017 / 2018

El YASIN i l'ÁLEX són alumnes de la família professional de Comerç i màrqueting del nostre centre i a continuació ens expliquen les seves experiències dins el projecte de mobilitat ERASMUS +

Curs acadèmic 2015 / 2016 (amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Sant Joan Despí)

Curs acadèmic 2014 / 2015 

+ informació (Departament d'Ensenyament)