Administrative Information

SecretariaLa Secretaria de l'Institut desenvolupa la tasca administrativa i econòmica i custodia tota la documentació oficial.

Us podeu dirigir a secretaria sempre que tingueu qualsevol dubte administratiu.

La part administrativa és dirigida per la professora Sònia Vives.

La part econòmica és dirigida pel professor Ramón Gallardo

La part tècnica la desenvolupen les administratives següent:

Sra. Carme Badell

Sra. Mónica García

 

Horarisen Horari d'atenció al públic

Horari d'estiu

del 25 de juny a l'inici del calendari escolar

de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h (tardes tancat)

Horari d'hivern

de l'inici del calendari escolar fins el 23 de juny

de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h

dimarts i dimecres de 16:00h a 18:30h

 

Els horaris dels tutors/es de cada etapa educativa els trobareu a les seccions corresponets del web.

Període de preinscripció per al curs 2014 / 2015

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2014-2015. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

 • De l'11 de març al 4 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.

 • Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius.

 • Del 27 de maig al 6 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

 • Del 23 al 30 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

 • Del 7 al 11 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.

 • De l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

 • Del 5 al 16 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.

 • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.

+ informació (Departamet d'Ensenyament)

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre Sol·licituds de preinscripcions. Curs 2014 / 2015

Application pdf Educació secundària obligatòria (ESO) en centres educatius sufragats amb fons públics (de l'11 al 21 de març de 2014)

Application pdf Batxillerat (BTX) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 13 al 23 de maig de 2014)

Application pdf Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 13 al 23 de maig de 2014)

Application pdf Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 27 de maig al 6 de juny de 2014)

Application pdf Curs de formació específic per l'accés a cicles formatius de grau superior (del 7 al 11 de juliol de 2014)

Avís: Si opteu per descarregar qualsevol sol·licitud de preinscripció des d'aquí, podeu trobar el nostre institut com a centre en primera opció, és a dir, preferència 1.

Període de matriculació per al curs 2014 / 2015

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Eduació secundària obligatòria (ESO)

 • Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: del 10 al 13 de juny de 2014, ambdós inclosos
 • Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 23 al 27 de juny de 2014, ambdós inclosos
 • Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 8 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos

Batxillerat

 • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l'avaluació de setembre: de l'1 al 9 de juliol de 2014, ambdós inclosos
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional: de l'1 al 9 de juliol de 2014, ambdós inclosos

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula:

 • Difusió de centres i cicles amb vacants: 5 de setembre de 2014
 • Presentació de sol•licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2014
 • Publicació al centre de les sol•licituds de persones admeses i matrícula: 19 i 22 de setembre de 2014

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

 • Període de matrícula: de l'1 al 9 de juliol de 2014, ambdós inclosos

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula:

 • Difusió de centres i cicles amb vacants: 5 de setembre de 2014
 • Presentació de sol•licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2014
 • Publicació al centre de les sol•licituds de persones admeses i matrícula: 19 i 22 de setembre de 2014

Avís: Tots els impresos de sol·licitud de matrícula els podeu descarregar en aquest apartat del web, dins la pestanya "Impresos matrícula".

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Consulteu els import de la matrícula (taxes)

NOU núm. de compte per al pagament de les taxes:   Banco de Santander   0049  4915  08  2116061543

Podeu realitzar el pagament per finestreta a qualsevol oficina del banc sense cap comissió

  MATRÍCULA EXTERNA (alumnat nou)
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)  ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS (BTX, CFGM, CFGS i CAS)
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat
     (-14 anys)
     (+14 anys)
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat
     (+14 anys)
 
   
MATRÍCULA INTERNA (alumnat del centre)
ALUMNAT DEL CENTRE QUE PROMOCIONA O REPETEIX CURS DE QUALSEVOL ETAPA EDUCATIVA ALUMNAT DEL CENTRE QUE INICIA UNA NOVA ETAPA EDUCATIVA (BTX, CFGM, CFGS i CAS)
(El full de confirmació de matrícula es  lliurarà a l'alumnat en sessió de tutoria de grup)
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat
Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (menors d'edat)
     (+14 anys)
(El full de confirmació de matrícula es  lliurarà a l'alumnat en sessió de tutoria de grup)
Podeu descarregar-vos tots els impresos del llistat
Application pdf Full d'autorització de drets d'imatge (menors d'edat)
     (+14 anys)
 

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Sol·licitud general (sol·licitud de qualsevol document acadèmic)

Application pdf Reclamació (reclamació per escrit a la Direcció del centre)

Personal del PAS

Mónica García Auxiliar administrativa  
Carme Badell Amat Auxiliar administrativa  
Josep M. Ferré Sabaté Conserge matí jferre73@xtec.cat
Joan Valls Coma Conserge matí  
Rudi González Conserge tarda rgonz4@xtec.cat

fotocopiadora

A consergeria hi ha un servei de fotocòpies a càrrec dels conserges del centre: 

Sr. Josep M. Ferré

Sr. Joan Valls

Sra. Rudi González

 

L'horari del servei és a la porta de la consergeria.