Information about Vocational Courses

Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.

Al Institut Francesc Ferrer i Guardia es poden cursar els següents cicles:

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Comerç i Màrqueting:

Comerç (1r Curs)

Sanitat:

Cures auxiliars d’infermeria (1r Curs matí i 1r Curs tarda)

Emergències sanitàries (1r Curs matí i 2n Curs matí / tarda)

Cicles Formatius de Grau Superior:

Comerç i Màrqueting: 

Gestió comercial i Màrqueting (1r Curs)

Comerç Internacional (1r i 2n Curs)

Edificació i Obra civil:

Projectes d'edificació (1r i 2n Curs)

També es pot cursar:

Curs de formació per a les proves d'Accés  a cicles formatius de grau Superior  (CAS) Descarregar informació de Cicles Formatius

Application pdf En format DIN-A4

Application pdf En format DIN-A5 (format llibret)

INFORMACIÓ PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

  • INFORMACIÓ EXCLUSIVA PER A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIU 
  • Normativa Generalitat de Catalunya
  • Guia PAU 2013 / 2014
  • Ponderació de les matèries 

CONVALIDACIONS

EXEMPCIONS DE FCT

Comerç i Màrqueting

Comerç i Màrqueting

Edificació i Obra civil

Edificació i Obra civil

Sanitat

Sanitat