IMPORTANT: LLISTATS CICLES FORMATIUS

dv., 08/07/2022 - 12:15

VACANTS DIMARTS 26 DE JULIOL: CFGM i CFGS

  • Dia:  Dimarts 26 de juliol a les 9:30 presencial a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia .( ES DEMANA MÀXIMAPUNTUALITAT)

Lloc: Aula 1.11

-Només poden participar l’alumnat que estigui en llista d’espera.

-Els cicles que no tenen llista de espera no participen . Les seves vacants passen a la convocatòria extraordinària de preinscripció de setembre.

-Propera convocatòria extraordinària de preinscripció de setembre : Informarem a la pàgina web

INDICACIONS

1. A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra en representació degudament autoritzada. Cal identificar-se amb DNI i codi de preinscripció.

2. La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.

3. S’anomena per ordre a les persones de la llista d’espera:

-CFGM: En primer lloc les persones de la llista d’espera de continuïtat (1r torn: 4t d’ESO actual ), si n’hi ha. En segon lloc les persones de la llista d’espera de la resta d’alumnat (2n torn).

-CFGS, segons llista d’ espera ,si s’escau

La llista d’espera s’ordena segons la via d’accés, d’acord amb l’ordre de petició, els criteris de prioritat i el número de desempat, i conté únicament les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció.

LES VACANTS APAREIXEN AL FINAL DE LA PÀGINA PER CICLES, CURS, TORN ,VACANTS DISPONIBLES I LLISTAT/S  DE LLISTA D'ESPERA DISPONIBLES.

 

A continuació us adjuntem diversos llistats que poden ser del vostre interès.

Cordialment

Secretaria

Vacants cicle mitjà(25-07-2022)
Vacants cicle grau superior (25-07-2022)