PROVES DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO)

dj., 03/03/2022 - 11:15

Benvolgut/da alumne/a

Si l’any 2020 o 2021 vas finalitzar en aquest centre el quart curs de l’etapa d’ESO i no vas poder obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO) per haver-te quedat pendent superar algunes matèries, fins a un màxim de cinc tens una nova oportunitat per obtenir la titulació d'ESO.

Si has complert 18 anys o bé els compleixes durant aquest any, et pots presentar a unes proves de les matèries pendents d’ESO, la qual cosa et permetria –en cas d’aprovar– obtenir el títol de GESO. També tens l’opció de presentar-te ara només a alguna de les matèries suspeses.

Si fas o has fet els 17 anys dins del 2022 també pots presentar-t’hi, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:

- Tenir un contracte laboral que t’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.

- Trobar-te en procés d'obtenció d'un permís de treball.

- Ser esportista d'alt rendiment.

Pots venir al centre a matricular-te de l'1 al 14 de febrer en l’horari habitual de la secretaria, 9 a 13h de dilluns a divendres i de 16 a 18h dimarts i dimecres. Has de portar el full d’inscripció a les proves que adjuntem, degudament emplenat. Si vols acreditar la teva condició conforme tens un contracte laboral o ets esportista d’alt nivell, cal que aportis també la documentació corresponent. 

Les proves es realitzaran la primera setmana de març de 2022 a les instal·lacions de l'institut.

En el web del centre hi podràs consultar l'horari de les proves, les aules, els continguts i els criteris d'avaluació de les proves, i també altra informació d’interès.

Calendari del procediment

Tasques Calendari

Publicació al tauler d'anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

Abans d'obrir-se el període d'inscripció

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

De l’1 al 14 de febrer de 2022

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos.

Entre el 15 i el 21 de febrer de 2022

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 22 al 25 de febrer de 2022

Realització de les proves

Del 2 al 15 de març de 2022*

 *La prova es durà a terme preferentment entre el 2 i el 4 de març perquè hi hagi temps de convocar una segona vegada, dins del període establert, les persones que puguin estar confinades el dia de la prova. 

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre roman tancat en algun dels períodes indicats, cal informar les persones inscrites, a través del correu electrònic, sobre quin serà el nou procediment tant de les gestions com de la realització de les proves.

Més informació al següent enllaç:
 
 
Enllaç a la Sol.licitud: