Proves d'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior (POT) - Convocatòria 2019 - EMERGÈNCIES SANITÀRIES

ds., 19/10/2019 - 15:00

El Departament d'Ensenyament convoca les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior dels cicles formatius de formació professional inicial perquè les persones que s'han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar coneixements i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.

L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

Al nostre centre es realitzaran les proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica en Emergències sanitàries.

PROVES

Característiques específiques de les proves d’Emergències Sanitàries

CALENDARIS

Proves tècniques  

 • Proves: del 13 al 17 de gener de 2020
 • Qualificacions provisionals: a partir del 27 de gener de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de gener de 2020 (al registre del centre examinador).
 • Qualificacions definitives: a partir del 10 de febrer de 2020

Proves pràctiques

 • Proves pràctiques: del 12 al 20 de febrer de 2020
 • Qualificacions provisionals: a partir del 26 de febrer de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 27 de febrer al 2 de febrer de 2020 (al registre del centre examinador).
 • Qualificacions definitives: a partir del 9 de març de 2020

Proves úniques 

 • Proves: del 13 de gener al 7 de febrer de 2020
 • Qualificacions provisionals: a partir del 26 de febrer de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 27 de febrer al 2 de febrer de 2020 (al registre del centre examinador).
 • Qualificacions definitives: a partir del 9 de març de 2020

Crèdit o mòdul de síntesi i/o mòdul del projecte

 • Sessió informativa: 11 de març de 2020 a les 16.00h a l'aula T-7, en el centre. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 23 al 27 de març de 2020
 • Qualificacions provisionals: a partir del 14 d'abril de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 15 al 17 d'abril de 2020  (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 27 d'abril de 2020

INSCRIPCIÓ

 • Termini d'inscripció: del 7 al 23 d'octubre de 2019
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 23 d'octubre de 2019. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del del 7 al 23 d'octubre de 2019
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 23 d'octubre de 2019.
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 25 d'octubre de 2019 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 8 de novembre de 2019
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 25 de novembre de 2019
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 10 de desembre de 2019
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2019

IMPORTANT !!!

Documents a presentar en la secretaria del nostre centre:

 • DNI
 • Imprès de la inscripció realitzada (comprovant de pagament)
 • Totes les qualificacions obtingudes en anteriors convocatòries
 • Títol acadèmic pel qual accediu a les POT

+ informació (Departament d'Ensenyament)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-o...