RESOURCE BANK
MAGAZINES AND DOSSIERS
 • Aula de Innovación Educativa, nº 56
 • “Programa d’Informació i Orientació als Estudiants. Dossier d’activitats”. Butlletí de Mestres, nº 230
 • “Orientació Personal”. Suplement del Guix nº 207 i 208. 1995
 • “Quadern d’Orientació Professional”. Generalitat de Catalunya. Dep. d’Ensenyament.
 • “Programa d’Orientació Personal i Escolar: Autoconeixement. Valors d’aptituds. Valoració d’interessos”. EAP B-07. Cornellà de Llobregat.
 • Britain in the 21st Century. British Council dossier.
BOOKS:  
 • Tutoria 4. Pepín Beltran. Castellnou Edicions.
 • Life in Britain. H.F. Brookes and C.E. Fraenkel. Heinemann.
 • Survival Skills. Marta Codina, Ronald Green,… Santillana.
 • Pen to Paper. Tricia Hedge. Nelson.
 • Notions in English. Leo Jones. Cambridge.
 • Vocabulary Builder 2. Bernard Seal. Longman.
 • Oxford Pocket Català Dictionary.
 • Oxford Pocket English Dictionary.
NEWSPAPERS:  
 • La Vanguàrdia, 19. 6. 03 (For the PUC news)
 • El País, 1. 3. 04 (For Erasmus news)
 • 20 Minutos Barcelona, 2. 2. 04 (For UPF library news)
WEBS:  
www.teachernet
www.choosinguni.com
www.hero.ac.uk
www.ef.com/master/ups
www.britishcouncil.org
www.gencat.net
www.ub.edu
www.upc.edu
www.udg.edu
www.ciger.be/erasmus
www.becas/mec.es
www.visitbritain.com
www.theguideuk.com
www.anglia.ac.uk
www.cambridgemadeeasy.com
www.cambridge.gov.uk
www.cces.com
Universitats Catalanes
  Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/
  Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.uab.es/
 

Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.upc.es/

  Universitat de Girona
http://www.udg.es/
  Universitat de Lleida
http://www.udl.es/
  Universitat Pompeu Fabra
http://www.upf.es/
  Universitat Rovira i Virgili
http://www.urv.es/
  Universitat Oberta de Catalunya
http://www.uoc.edu/
  Universitat de Vic
http://www.uvic.es/
  Universitat Ramon Llull
http://www.url.es/
  Universitat Internacional de Catalunya
http://www.unica.edu/uicweb/
  Universitat Abad Oliba CEU
http://www.abatoliba.edu/