Durant el primer trimestre del curs 2005-06, l'IES ha iniciat un nou projecte: Introduir la mediació a l'espai educatiu.

Diferents estaments de la comunitat educativa (professorat, alumnat, pares-mares i PAS) estem fent un curs de Mediació escolar que ens donarà les eines per conèixer quines son les tècniques i què podem fer per posar en pràctica la mediació com a mètode de resolució de conflictes.

  Tenim un conflicte
Trobem-nos
Parlem-ne
Què tenim entre mans?
Fem propostes
Posem-nos d'acord per continuar junts
Viure i conviure en pau.
 
Què cal saber sobre la mediació escolar?
Què aporta a l'alumnat?
Què es un servei de mediació?
 • Té per objectiu educar la convivència.
 • Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat.
 • Acepta les diferències.
 • Contribueix a evitar enfrontaments inútils.
 • Es dirigeix al conjunt de la comunitat educativa.
 • Enforteix i repara les relacions entre les persones que conviuen quotidianament.
 • Docents, alumnat, famílies i personal d'administració i serveis poden formar-se com a mediadors.
 • No s'aplica a qualsevol conflicte.
 • La mediació suposa una aportació a la cultura del diàleg, el consens i la pau
 • Contribueix a la formació integral de l'alumnat .
 • Ajuda a crear grup i caliu humà
 • Afavoreix la contrucció d'actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica.
 • S'aprèn a escoltar per comprendre, a pensar, a implicar-se en la millora del propi entorn, a comprendre, expressar i dominar els sentiments, a defensar els drets de les persones.
 • Els nois i les noies desenvolupen habilitats per fer front per si mateixos als conflictes que, de manera natural, viuran al llarg de la seva vida..
 • El servei de mediació constitueix una acció educativa i preventiva davant dels conflictes.
 • Pot oferir-se a tots els membres de la comunitat educativa.
 • El mediador reuneix les persones en conflicte i els explica que treballaran per canviar la situació.
 • La participació és sempre voluntària i allò que es diu és confidencial.
 • El mediador no jutja, no dóna consells, ni pren decisions: no té poder.
 • Els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de restablir la bona convivència.
FASES DEL PROGRAMA    
 • SENSIBILITZACIÓ
 • FORMACIÓ I PLANIFICACIÓ
 • PRÀCTICA
 • CONSOLIDACIÓ