HOLYROOD SECONDARY SCHOOL
CENTRE DE TREBALL DURANT LA MEVA ESTADA A GLASGOW

  • Adreça: 100 Dixon Road, Crosshill, Glasgow G42 8AU
  • Situació: Al Sud de la ciutat, zona amb una gran població de catòlics amb ascendents irlandesos
  • Nivell d’ensenyament: secundària
  • Nombre d’alumnes: Més de 2300
  • Nombre de professors/es: 150
Entrada principal de Holyrood Secondary School, Glasgow

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT

http://www.holyrood-sec.glasgow.sch.uk/

HOLYROOD SECONDARY SCHOOL és un institut d’educació secundària situat a la ciutat de Glasgow. És un institut públic catòlic amb més de 2000 alumnes. Els nivells acadèmics són els següents:

S1 equivalent a 1r ESO a Catalunya. Normalment hi ha uns 400 alumnes d’aquest nivell
S2 equivalent a 2n ESO a Catalunya. Normalment hi ha uns 400 alumnes d’aquest nivell
S3 equivalent a 3r ESO a Catalunya. Normalment hi ha uns 400 alumnes d’aquest nivell
S4 equivalent a 4t ESO a Catalunya. Normalment hi ha uns 400 alumnes d’aquest nivell
S5 equivalent a 1r batxillerat a Catalunya. Normalment hi ha uns 300 alumnes d’aquest nivell
S6 equivalent a 2n batxillerat a Catalunya. Normalment hi ha uns 200 alumnes d’aquest nivell

En general l’alumnat aconsegueix bons resultats acadèmics i la direcció del centre destaca com a principals característiques de l’escola:

Es motiva l’alumnat a desenvolupar el sentit cristià  en les seves vides i així tornar-se persones responsables i bondadoses. Aquestes actituds es promouen a totes les àrees de l’escola, no només al programa de formació religiosa.

És una pràctica freqüent començar les classes i reunions d’alumnes amb una petita pregària. Això és vist com un signe de comunitat i de compartir intencions, esperances i objectius.

Tots els grups reben 2 hores setmanals de Formació Religiosa. Apart d’aquestes classes més formals, l’alumnat pren part en jornades de reflexió sobre la fe religiosa. A més, també es celebren misses regulars i seguint el calendari litúrgic.

Com a comunitat religiosa, es promouen els valors del respecte, la tolerància, la justícia, la compassió i l’amor.

Exemple de pòster a les parets de l’institut

És important que l’alumnat arribi al centre amb ganes d’aprendre però també que siguin motivats per l’experiència d’aprenentatge del centre. Per tant, s’intenta que l’atmosfera a les aules sigui totalment positiva, que es reconeguin les fites i els esforços de l’alumnat, i que la iniciativa i l’èxit escolar es premiïn. El Holyrood Challenge (espècie de competició que funciona per punts que l’alumnat va acumulant) permet que l’alumnat que destaca pel seu treball i bon comportament pugui obtenir premis en una cerimònia que té lloc a final de curs.

L’objectiu principal de l’institut és proveir ensenyament-aprenentatge de la més alta qualitat.

L’ÚS DEL TANNOY (MEGAFONIA)

Cada matí a les 10.30 el director demana per megafonia que tothom deixi la feina durant 5 minuts mentre ell explica les novetats del dia, dóna avisos, felicita els aniversaris, etc. Normalment es fa un recordatori sobre algun esdeveniment que va passar el mateix dia (l’acabament de la Segona Guerra Mundial o el naixement d’algun autor important, per exemple) i es resa la pregària de l’escola. Aquesta pregària és llegida per alumnes. Algunes classes també comencen amb aquesta pregària, atès que es considera que es tracta d’un signe de comunitat, una expressió d’objectius comuns i intencions i esperances compartides.

The Holyrood School Prayer (la pregària de l’escola):

God Our Father
You gave us Your only Son
Who died on the Cross to save us
Show us how to conquer all that harms us
By the power of His Cross
Help all of us in Holyrood to grow
Together as your family
Help us to work hard to achieve our goals
Within school and in the outside world
So that we might have our rewrd in Heaven
We make this prayer with Mary our Mother
And through Christ our Lord
Amen