TASCA DOCENT :

Aquest apartat recull la feina feta l’Institut Holyrood de Glasgow dividida en tres punts: la meva tasca com a asessora de conversa al Departament de Modern Languages, la meva tasca d’observació de les classes de Citizenship al Departament de Modern Studies i la meva participació en altres activitats de l’institut.

ASSESSORA DE CONVERSA

OBSERVACIÓ CLASSES CITIZENSHIP

ALTRES ACTIVITATS A L’INSTITUT