Proves d'avaluació externa de 4t ESO

Application pdf Informació per a l'estudiant

Application pdf Informació per a les famílies

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s'avaluen l'anglès, el francès i l'alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Proves POT TES 2017

 

PROVES

 

CALENDARIS

Application pdf Proves tècniques (descarrega el calendari) 

Carnet dels estudiants

Imprimeix-te el teu carnet clicant a sobre de la imatge

Esplai EL NUS