Presentació PROJECTE ESCOMBRARIES. Prof. Mar Martín (Dep. Tecnologia)

Visita de l'alumnat de 1r ESO al TRAM

 

 

 

 

Proves d'avaluació externa de 4t ESO

 (6 i 7 de febrer de 2018)

Application pdf Informació per a l'estudiant

Application pdf Informació per a les famílies

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s'avaluen l'anglès, el francès i l'alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Proves POT TES 2017

PROVES

Crèdit o mòdul de síntesi i/o mòdul del projecte

  • Sessió informativa: 1 de febrer de 2018 a les 16.00h a l'aula T-7, en el centre. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
  • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 12 al 15 de febrer de 2018
  • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de febrer de 2018
  • Termini per presentar reclamacions: del 20 al 22 de febrer de 2018 (al registre del centre examinador)
  • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 26 de febrer de 2018

 

Application pdf Contingut de les proves d'Emergències sanitàries