Projectes d’Innovació Educativa

A l’Institut Francesc Ferrer i Guardia s’han fet, es fan i es faran Projectes d’Innovació Educativa. Aquest són alguns dels projectes:

PROJECTES VIGENTS ACTUALMENT

Erasmus +

Programa Erasmus (FP)

GEP: Grup d’Experimentació pel plurilingüisme

Impuls FP

FP Dual

Global Scholars

Projecte 7è Art

Impuls a la lectura

Programa Salut i Escola

Biblioteca

Proves Cangur

Xarxa de Competències Bàsiques

Emprèn FP

Qualitat

XERG

EmpresaFP

Servei Comunitari

PROJECTES ANTICS

Educació per a la ciutadania: Fonts orals, una eina didàctica

Projecte d’innovació educativa.

We Can Change The World

Material didàctic elaborat al Holyrood Secondary School a Glasgow durant l’estada de la nostra professora Ma Rosa Ena del departament de Llengües Estrangeres.

Yes, I Can

Projecte Orator premiat amb una borsa d’estudis que ha servit per anar a Cambridge amb l’alumnat.

Programa de Mediació Escolar

Iniciat el curs 2005/2006 quan diferents estaments de la comunitat educativa fan un curs que ens dona les eines per conèixer quines son les tècniques i què podem fer per posar en pràctica la mediació com a mètode de resolució de conflictes.

Immigration et Diversité

Projecte de Francès, realitzat durant els curs 2003/2004. És la segona part del projecte Les Nouveaux Catalans.

Les Nouveaux Catalans

Projecte de Francès, realitzat durant el curs 2002/2003. Té continuitat el curs següent amb el projecte Immigration et Diversité.