La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

https://agora.xtec.cat/fpdual/empresa/

Infografia dels beneficis per les empreses