L’FP (Formació Professional) Dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant aprèn tot combinant la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.