La Xarxa de Competències (XdC) és un programa d’innovació del Departament d’Educació. La finalitat de la XdC és la millora dels aprenentatges de tots els alumnes a partir del desenvolupament professional docent individual i col·lectiu i de la transformació sostenible dels centres educatius.

L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia forma part de la XdC des de fa diversos anys. Membres del claustre de l’institut participen periòdicament a les trobades de la XdC per a formar-se i treballar conjuntament amb altres centres.

Un grup de docents del centre forma l’Equip Impulsor. Aquest equip es reuneix periòdicament, amb l’objectiu de reflexionar plegats sobre aspectes pedagògics i impulsar propostes i canvis al centre en aquest sentit.

El curs 2023/24, l’Equip Impulsor té diferents línies de treball:

  • Disseny de Situacions d’Aprenentatge
  • Desenvolupament de treball col·laboratiu entre alumnes
  • Observació entre iguals

Gràcies al treball dels equips de la XdC s’han dissenyat els projectes transversals de centre, que es duen a terme de 1r a 3r d’ESO.

1r ESO – Projecte “Un planeta en moviment”

El projecte té per objectiu que l’alumnat conegui i reflexioni sobre el fenomen migratori. Enllaça les migracions del món natural amb les migracions humanes.

2n ESO – Projecte “FerrerChef”

El projecte FerrerChef treballa l’alimentació saludable en el context de la cuina. Els alumnes tenen el repte de cuinar un àpat, alhora que han de conèixer aspectes nutricionals dels seus ingredients.

3r ESO – Projecte “ECOCANVI”

El Projecte té per objectiu fomentar el consum responsable entre els estudiants de 3r de l’ESO, conscienciant-los sobre l’impacte ambiental i social de les seves eleccions de consum diari.