Administració i Gestió

Descripció

Benvingut/da al Departament d’Administració i Gestió de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia.

El nostre institut és un centre de referència que destaca per dinamisme, innovació i experiència en l’ensenyament de cicles formatius.

El nostre alumnat rep una formació teòrica-pràctica adaptada a la realitat de la professió, amb un tutoratge individualitzat i orientació professional.

El nostre professorat està altament qualificat, compromès amb l’educació i amb el desenvolupament de l’alumne.

Les nostres empreses col·laboradores ofereixen un gran ventall d’experiències i formació amb el món laboral i un alt percentatge d’oportunitats d’inserció.

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Jordi Pizarro Forné

Manel González Ferrer

Mercedes Bernal Romo

Mireia Pardo Guerrero

Ana Sànchez Brescó

Esther Ribes Ruiz

Raúl Torres Pérez

Aquest departament no te projectes

Aquest departament no te infraestructura.

No hi ha cap altre contingut