Administració i Gestió

Descripció

Benvingut/da al Departament d’Administració i Gestió de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia.

El nostre institut és un centre de referència que destaca per dinamisme, innovació i experiència en l’ensenyament de cicles formatius.

El nostre alumnat rep una formació teòrica-pràctica adaptada a la realitat de la professió, amb un tutoratge individualitzat i orientació professional.

El nostre professorat està altament qualificat, compromès amb l’educació i amb el desenvolupament de l’alumne.

Les nostres empreses col·laboradores ofereixen un gran ventall d’experiències i formació amb el món laboral i un alt percentatge d’oportunitats d’inserció.

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

 

Grau mitjà d’Administració i gestió 

Ensenyament: Formació professional

Titulació: Tècnic/a

Sistema: LOE

Família professional: Administració i gestió

Entorn: Administració i oficina

Codi: CFPM AG10

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Administrativa (LOGSE).

 

 

 

Jordi Pizarro Forné

Manel González Ferrer

Mercedes Bernal Romo

Laura Ruíz Ramírez

Ana Sànchez Brescó

Esther Ribes Ruiz

Raúl Torres Pérez

Participem en els següents projectes:

  1. Simulació d’un procés de gestió administrativa i comercial de compra i venda amb la participació en el Programa FP Innova amb la  incloent: senyalització i codificació de la mercaderia, distribució de les zones d’emmagatzematge, preparació de comandes, i expedicions i gestió de tota la documentació pròpia d’aquest moviment de la mercaderia des del vessant de la Logística i atenent a la normativa legal vigent en matèria de PRL
  2. Programa Emprèn FP. Promoció de la cultura emprenedora en el centre per crear un ecosistema adient i puguin sorgir projectes innovadors. L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia forma part d’aquest programa des del curs 2023-2024, amb la finalitat que els nostres alumnes adquireixin les compències necessàries per adaptar-se i fer front amb garanties a les noves exigències del mercat.

Actualment estem treballant en el primer nivell del programa, de forma transversal entre els departaments de Comerç i de Gestió Administrativa, participant en diferents concursos com FP Challenge, Gira Jóvenes FP Empresa …

  1. Creació d’una empresa simulada, a través de SEFED,  plataforma tecnològica mitjançant la creació d’un mercat virtual que opera tant a nivell nacional com a internacional i en qual participen una extensa xarxa d’altres instituts i que simulen tots els serveis i els processos de gestió que es realitzen en una organització.

Altres projectes a l’aula: creació d’entorns empresarials a l’aula i amb els continguts propis de cada mòdul professional, amb l’objectiu de simular la dinàmica de treball dels diferents departaments d’una organització, fent servir diversos recursos tecnològics, així com la gestió a través del programa de SAGE -Software de Gestió Empresarial-.

 

 

Disposem de dos aules T-3 i T-11
-L`aula T-11 disposa de carro d`ordinadors portàtils, pisarra digital i canò retroprojector
-L`aula T-3 disposa d`ordinadors, pisarra digital i canó retroprojector.
-Per determinades activitats es fa servir l`aula Argo també equipada amb
ordinadors, retroprojectors i pisarra digital.

No hi ha cap altre contingut

[guies_docents]
[guies_docents]