Llengua i Literatura Catalana

Descripció

Departament didàctic

L’estudi de la llengua i literatura catalanes és una part importantíssima de la cultura del nostre país per al desenvolupament de la comunicació humana. Atès el paper primordial que tenen la comunicació oral i escrita en la nostra societat, la fita que cal aconseguir amb aquesta educació en la llengua i la literatura és dotar l’alumnat de prou eines per créixer, tant en els aspectes intel·lectuals com en els aspectes afectius i socials de la persona. Cal formar parlants plurilingües i interculturals. L’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, juntament amb el mateix nivell d’assoliment en castellà, la llengua de l’Estat, proporcionarà a l’alumnat la competència que li cal per tenir les mateixes oportunitats a l’hora d’afrontar els reptes de la vida professional.

Els components del departament de llengua i literatura catalanes són:

 

GEORGINA MARTÍNEZ VAL, coordinadora pedagògica i professora de 2n de batxillerat i de la matèria optativa d’arts escèniques.

XAVIER BELENGUER BERMEJO, coordinador i professor de 2n d’ESO i professor de literatura universal a 1r de batxillerat.

MARC ROVIRA  JUSTRIBÓ, professor de 1r d’ESO, de l’ATD de 4t, de 1r de batxillerat  i tutor de 1r C.

CARMEN GIRÓ GUTIÉRREZ, professora de 4t d’ESO, de 1r i 2n d’ATD i tutora de 4tC.

MONTSERRAT CASALS CROSAS, professora de 2n d’ESO, dels grups d’ATD de 3r i 4t i cap de departament.

 Carme Giró
 Marc Rovira
 Xavier Belenguer
 Montserrat Casals
 Georgina Martínez

El Departament disposa de tot tipus de diccionaris, llibres de text, llibres de consulta i materials audiovisuals per a la preparació de les activitats escolars. També disposem d’una sèrie de lots de llibres de lectura per als quatre nivells de l’ESO que deixem en préstec a l’alumnat al llarg del curs escolar per tal que les famílies no s’hagin de fer càrrec d’aquesta despesa.

Proporcionem llibres de lectura a la biblioteca del centre dels quals l’alumnat pot disposar. Així mateix, hem dotat de diccionaris totes les aules d’ESO i batxillerat.

 

No hi ha cap altre contingut