Llengües Estrangeres

Descripció

WELCOME! BIENVENUE! WILLKOMMEN!

Vivim en un món global que canvia cada cop més ràpid. Els intercanvis internacionals tenen lloc a tots nivells: en l’educació, a la feina, per plaer… i cada dia van augmentant.

Parlar una llengua estrangera és una necessitat. Hi ha moltes raons per aprendre una llengua estrangera: molta gent potser haurà de viure i treballar en un altre país, moltes empreses demanen al seu personal que sigui competent com a mínim en un altre idioma… necessitem altres llengües si volem tenir accés a un ventall d’informació més ampli… necessitem els idiomes si realment ens volem desenvolupar com a individus i adaptar-nos més fàcilment a noves realitats i situacions.

Al nostre institut es fan classes d’anglès, de francès i d’alemany.

L’assignatura d’anglès és obligatòria i es cursa al llarg de tota l’ESO, el Batxillerat i en alguns dels Cicles Formatius de les famílies de Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió, i Sanitat.

L’assignatura de francès s’imparteix com a segona llengua estrangera i, per tant, es pot cursar com a matèria optativa durant tota l’ESO i fins a 1r de Batxillerat.

OPTATIVA – FRANCÈS

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4rt ESO

1r BATX

2H

2H

2H

3H

3H

L’assignatura d’alemany també és optativa i es cursa a tota l’ESO. Durant el primer curs de l’ESO, cada trimestre, es realitza un petit “tastet” de dues hores setmanals amb un grup diferent d’alumnes, dels quals sortirà el grup definitiu que cursarà aquesta optativa des de 2n fins a 4t d’ESO.

OPTATIVA – ALEMANY

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4rt ESO

2H/1 trimestre

2H

2H

3H

VIATGES A FRANÇA

Cada any, organitzem un viatge a França per als alumnes de cursos superiors. Al març del 2023, els nostres alumnes de 3r, 4rt i Batxillerat van realitzar un viatge de 4 dies a París. En el marc d’aquest viatge, van poder conèixer els llocs més emblemàtics de la capital francesa i veure de prop les obres pictòriques i escultòriques d’alguns dels museus més importants del món, com són el Louvre i l’Orsay, que prèviament havíem treballat a classe.

INTERCANVIS AMB ALEMANYA

Des de l’assignatura d’alemany s’han dut a terme diferents projectes que han permès connectar amb la cultura alemanya.

Realitzem un intercanvi biennal des de fa molts anys amb el Walter Gropius-Gymnasium de Dessau, oferint als nostres alumnes l’oportunitat de conviure amb una família amfitriona i viure una immersió completa en la llengua i la riquesa cultural alemanyes.

Aquest intercanvi és la continuació també d’altres exitoses experiències que hem viscut, com ara el projecte del “Llibre viatger” o l’intercanvi amb la Friedrich-Harkort-Schule de Herdecke, que han servit als nostres alumnes per aprofundir en la comprensió de la llengua i la cultura alemanya.

Dins del marc del programa Erasmus +, alguns estudiants de 1r de Batxillerat han tingut l’oportunitat durant el curs 23-24 d’experimentar un intercanvi de tres setmanes al Gymnasium Limmer de Hannover, ampliant les seves perspectives amb aquesta vivència única.

Volem continuar teixint històries compartides, destacant, juntament amb la llengua anglesa i francesa, la importància de la llengua alemanya i la seva cultura en la formació dels nostres estudiants.

AUXILIARS DE CONVERSA

Durant els últims cursos hem tingut el suport de diferents auxiliars de conversa provinents dels Estats Units, França o Alemanya. La figura d’aquests auxiliars nadius esdevé una gran oportunitat d’interacció intercultural molt engrescadora i motivadora per al nostre alumnat en l’aprenentatge de llengües, i en el desenvolupament de les seves competències comunicatives i lingüístiques.

CERTIFICATS I ACREDITACIONS OFICIALS D’IDIOMES

+ Col·laboració amb l’EOI de Cornellà – Anglès

El nostre centre està treballant per fer d’enllaç entre els nostres estudiants i l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà. Des de fa anys els nostres alumnes es presenten a les proves de certificació de nivell B1 i B2 d’anglès a través del Programa de certificació.

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera adquirits per l’alumnat d’ensenyaments secundaris.

També participem en el Projecte FP & EOIs Together per a fomentar la col·laboració entre alumnat de formació professional i el de la EOI de Cornellà. Aquest projecte preveu un treball conjunt de conversa entre alumnes d’EOI i d’FP.

+ DELF – Francès

Cada any, des de l’any 2014, preparem els nostres alumnes de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat per a què es presentin als exàmens oficials del DELF scolaire (Dîplome d’études en Langue Française) dels nivells A2 i B1 que tenen lloc durant el mes d’abril.

+ Col·laboració amb el Goethe Institut – Alemany

A l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, oferim també la possibilitat de continuar amb l’alemany com a llengua estrangera durant 1r de Batxillerat, tant per aquells alumnes que es vulguin presentar al nivell A2 o B1 d’alemany a través del Goethe Institut, com pels que volen mantenir, perfeccionar i/o millorar el seu nivell.

SORTIDES ACADÈMIQUES

Una vegada a l’any, l’alumnat de primer i segon d’ESO va a veure una obra de teatre en anglès. Aquesta activitat està subvencionada, parcialment, per l’Ajuntament de St. Joan Despí.

Ana Cristina Berna
Elisabet Corominola
 M. Rosa Ena
 Judith Fusté
 Ana M. González
 Raquel Lendines
 Cristina Lucerón
 Albert Molins
 Irene Ortega
David Pérez
 Mónica Pinto
 Carles Piquer
Raquel Ramal
 Esther Ribas

Erasmus + (Anglès) 

Al febrer de 2022, l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia va rebre l’Acreditació Eramsus+ (KA120) tant en Educació Escolar com en Formació Professional. Això ens atorga fons i llibertat per fer mobilitats de curta i llarga durada fins el 2027.

El nostre objectiu és que la major part dels alumnes del nostre centre tinguin l’oportunitat de marxar i viure l’experiència d’estudiar i treballar a l’estranger, independentment dels seus recursos econòmics.
Amb aquest projecte pretenem promoure la interculturalitat, millorar la competència lingüística, fomentar els valors d’inclusió a la diversitat, potenciar l’ús de les TIC i conscienciar sobre la lluita contra el canvi climàtic.

Durant aquest curs 23-24, volem destacar dues mobilitats de grup:
A 3r i 4t d’ESO estem realitzant a França un intercanvi multilateral, on hi participa alumnat d’instituts de diferents països europeus. Aquest intercanvi s’engloba dins el projecte que té per títol ‘Media Literacy and Disinformation’.

A 2n i 3r d’ESO estem realitzant amb Itàlia un intercanvi on s’engloba el projecte ‘Cultural Heritage’.

A més a més, dins del marc del programa Erasmus +, alguns estudiants de 1r de Batxillerat han tingut l’oportunitat durant el curs 23-24 d’experimentar una mobilitat individual de tres setmanes al Gymnasium Limmer de Hannover, ampliant les seves perspectives amb aquesta vivència única.

Per a més informació, podeu clicar aquí.

Sharing to Learn: Experiència d’aprenentatge-servei en llengua estrangera (Anglès)

Ja fa alguns cursos que el nostre institut participa en el projecte lingüístic Sharing to Learn amb el doble objectiu d’afavorir l’intercanvi i la col·laboració entre alumnat de diferents etapes educatives i de millorar l’expressió oral en llengua anglesa. En aquest projecte hi participen uns quants alumnes de 1r de Batxillerat que col·laboren amb el professorat especialista d’anglès de primària donant suport una tarda a la setmana en les classes de conversa en llengua anglesa en algunes de les escoles de primària de Sant Joan Despí.

+ Projecte lingüístic d’intercanvi de vídeos amb estudiants dels Estats Units (Anglès) Curs 2020-21

Aquest curs alguns dels nostres alumnes d’últims cursos de l’ESO i de Batxillerat estan preparant uns vídeos que seran intercanviats amb un grup d’estudiants del Hugh High School de Reno (Estats Units). Els vídeos han de tractar algun aspecte relacionat amb el lloc on viuen, ja sigui la seva ciutat, regió o país. Els alumnes poden escollir parlar del que més els interessi tot fent servir les dues llengües de comunicació de l’intercanvi: anglès i castellà. Aquest projecte lingüístic d’intercanvi de vídeos és una bona oportunitat per als alumnes per desenvolupar tant les seves habilitats comunicatives com la seva creativitat!

+ Beca a Irlanda (Anglès) Curs 2019-20

Anualment l’Ajuntament de St. Joan Despí concedeix una beca per a una estada lingüística a Irlanda durant l’estiu. Hi pot participar tot l’alumnat de primer de Batxillerat i s’atorga a l’alumne que fa la millor presentació en anglès davant d’un tribunal format pel professorat d’anglès i membres de l’ajuntament.

+ Beca de l’EIM (UB) de Sant Joan Despí (Anglès) Curs 2019-20

L’Escola d’Idiomes Moderns ofereix anualment una beca per cursar estudis al seu centre. Es adjudicada a un/a alumne/a de 4 d’ESO i es cursen els estudis l’any acadèmic següent, a primer de Batxillerat.

+ Programes de mobilitat amb el Quebec (Canadà) i França. Curs 2019-20

Ja sigui al Quebec (Canadà) o a Grenoble (França), l’objectiu d’aquests programes de mobilitat és promoure l’intercanvi d’estudiants de secundària per a què puguin fer una estada en centres educatius de Catalunya i Quebec (3 mesos) o França (1 mes) per millorar les seves competències en la llengua estrangera del país de rebuda.

Durant el primer trimestre d’aquest curs 2019-2020 vam rebre al nostre centre l’Olivier (Quebec), que va estudiar 4t d’ESO i va viure amb la família d’en Guillem. Durant aquest segon trimestre, en Guillem estarà tres mesos estudiant al Quebec i vivint amb la família de l’Olivier.

Aquest segon trimestre dues alumnes de 4t d’ESO, la Laia i la Mireia, van marxar un mes a estudiar a Grenoble com a alumnes d’intercanvi. Ara estem a punt de rebre l’Erine (Grenoble), que vindrà un mes a estudiar al nostre centre i viurà amb la família de la Mireia.

[guies_docents]
[guies_docents]