L’educació per a la salut té un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i l’adolescència. Els infants i les persones joves necessiten eines per mantenir actituds positives envers l’afectivitat i la sexualitat, per poder afrontar situacions de risc vinculades amb la salut i per desenvolupar conductes saludables.

El Programa Salut i Escola (PSiE), que impulsen conjuntament el Departament de Salut i el d’Ensenyament, té per objectius millorar la salut dels adolescents mitjançant la realització d’accions d’educació i promoció de la salut, atendre de manera precoç problemes relacionats amb la salut i prevenir situacions de risc, potenciant la col·laboració entre els centres i serveis educatius i els serveis de salut comunitària presents al territori.

El Programa Salut i Escola preveu dues línies bàsiques d’actuació:

  • Potenciar el desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la salut en els àmbits prioritaris d’intervenció del Programa: salut alimentària, salut emocional, salut afectiva i sexual, consum de drogues, tabac i alcohol. Aquests tallers i activitats són organitzats per la infermera i metges del Cap, la coordinadora pedagògica i la responsable de Coeducació del centre.

  • Facilitar l’accés dels joves a informació i assessorament en temes relacionats amb la salut mitjançant la CONSULTA OBERTA.

CONSULTA OBERTA

La consulta oberta es farà al despatx de mediació 2 dimarts al mes de 10 a 11 hores. Els dies en qüestió estaran marcats al calendari de cada trimestre. Es tracta d’una consulta voluntària que realitza la infermera del CAP per tal d’atendre, orientar i derivar les consultes de l’alumnat del centre.

La confidencialitat de la consulta és clau per establir la confiança amb els alumnes. Quan es detectin situacions de risc cal ajudar els adolescents a comprendre la necessitat d’informar les famílies i fer l’acompanyament en aquest procés.