Ciències de la Naturalesa

Descripció

DEPARTAMENT DIDÀCTIC

L’estudi de les Ciències de la Naturalesa, que són part de la cultura generada per la humanitat al llarg de la seva història, ha de promoure en l’alumnat l’interès per cercar respostes científiques i desenvolupar un pensament crític davant els problemes que els planteja el món actual, relacionats amb la gestió sostenible del medi ambient, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials científics i tècnics en la vida quotidiana.

Al llarg de l’ESO i el Batxillerat l’alumnat coneixerà les diferents branques de la Ciència a través de propostes fetes des del centre i les matèries pròpies del currículum, que inclouen la Física, la Química, la Biologia, la Geologia, les Ciències Ambientals, la Biomedicina, la Recerca i el Laboratori.

Des de les diferents matèries de les Ciències de la Naturalesa, al llarg del curs, realitzem activitats i projectes, tant grupals com individuals, per consolidar les competències i coneixements treballats a l’aula. Els projectes i les activitats són dinàmics i s’adapten a cada curs i matèria.

L’institut disposa  de dos laboratoris amplis, un de Física i Química i un de Biologia i Geologia, on l’alumnat de primer a tercer d’ESO hi treballa setmanalment i en grups reduïts.  En cursos superiors, també fem ús del laboratori per duu a terme  experiments i activitats específiques.

Per oferir una visió global de la Ciència, les activitats descrites anteriorment les complementem amb sortides de camp tant a l’ESO com al Batxillerat. En són exemples, en el context de la Química i la Física, la visita i estudi d’una potabilitzadora d’aigua o, en el terreny de la Biologia i la Geologia, l’estudi de la limnologia de la riera de Vallvidrera.

Finalment, destacar que des de les diferents matèries disposem d’un ventall ampli de recursos, com llibres de text, materials audiovisuals o llibres de consulta, per a la preparació de les activitats escolars. També disposem d’una sèrie de lots de llibres de text i lectura pels diferents nivells de l’ESO i Batxillerat que hem posat a disposició de la Biblioteca del centre per tal que l’alumnat que els necessiti en pugui fer ús al llarg del curs.

 

 Mariana Ballenilla
 Mònica Bernabé
 Dani Llamas
 Núria Díez
 Núria Domènech
 Pau Martínez
 Marc Vilaplana
 M. del Mar Martín

Des de les diferents matèries de les Ciències de la Naturalesa, al llarg del curs, realitzem activitats i projectes, tant grupals com individuals, per consolidar les competències i coneixements treballats a l’aula. Els projectes i les activitats són dinàmics i s’adapten a cada curs i matèria.

L’institut disposa de dos laboratoris amplis, un de Física i Química i un de Biologia i Geologia, on l’alumnat de primer a tercer d’ESO hi treballa setmanalment i en grups reduïts.  En cursos superiors, també fem ús del laboratori per duu a terme  experiments i activitats específiques.

Per oferir una visió global de la Ciència, les activitats descrites anteriorment les complementem amb sortides de camp tant a l’ESO com al Batxillerat. En són exemples, en el context de la Química i la Física, la visita i estudi d’una potabilitzadora d’aigua o, en el terreny de la Biologia i la Geologia, l’estudi de la limnologia de la riera de Vallvidrera.

Finalment, destacar que des de les diferents matèries disposem d’un ventall ampli de recursos, com llibres de text, materials audiovisuals o llibres de consulta, per a la preparació de les activitats escolars. També disposem d’una sèrie de lots de llibres de text i lectura pels diferents nivells de l’ESO i Batxillerat que hem posat a disposició de la Biblioteca del centre per tal que l’alumnat que els necessiti en pugui fer ús al llarg del curs.

PROJECTES

Des del Departament de Ciències de la Naturalesa participem en la realització de projectes interdisciplinaris i transversals de centre. A continuació, podeu veure’n alguns exemples.

1r d’ESO “Les Migracions” (Interdisciplinar)

Estudiem les migracions de les persones, per tant la procedència dels nostres alumnes, els sentiments que els han despertat al sortir del seu país i arribar a Catalunya, i ho relacionem amb els éssers vius, els ecosistemes i la geologia d’aquests països.

2n d’ESO “Projecte Reacciona!”

Cadascun dels grups del projecte s’especialitza en una reacció química, per tal de ser capaços d’entendre el fenomen del canvi químic i de desenvolupar les seves habilitats al laboratori. Al final del projecte, els grups fan i expliquen la reacció química que han estudiat a alumnes de primària, en el marc de la Setmana de la Ciència.

2n d’ESO “Projecte Aigua”

El projecte parteix del context de la potabilitzadora d’aigua, i comença amb una visita dels alumnes a la potabilitzadora de Sant Joan Despí. A partir d’aquesta visita, els alumnes aprenen aspectes relacionats amb la separació de mescles, i acaben duent a terme un procés de separació de mescles de manera autònoma, i recollir els procés en un pòster científic.

2n d’ESO “Projecte Trajecte”

El Projecte Trajecte parteix del context dels desplaçaments quotidians i els viatges, per tal que els alumnes aprenguin la física del moviment. L’objectiu del Projecte és que els alumnes desenvolupin la seva capacitat de fer càlculs i prediccions, aplicades en un context proper i significatiu.

4t d’ESO “Intercanvis Científics”

Els alumnes de l’optativa de Física i Química “Intercanvis Científics”,  realitzaran aquest projecte amb els alumnes homòlegs de l’Institut de Cervelló. Des del nostre institut es farà un vídeo explicant “ Enllaç químic” i els companys de Cervelló “les lleis de Newton” i se’ls intercanviaran.

4t d’ESO “Control de Contaminants Atmosfèrics” (Interdisciplinar)

Un projecte de l’àmbit cientificotecnològic

Aquest curs l’alumnat de les optatives de 4t d’ESO de Biologia,  Física i Química, Informàtica i Tecnologia desenvoluparan un projecte conjunt al voltant del control de diversos paràmetres relacionats amb la contaminació atmosfèrica (NO2 i el CO) i dels paràmetres de Temperatura, Humitat i Pressió atmosfèrica.

El projecte té tres vessants: una vessant tecnològica, (muntatge d’un dispositiu electrònic basat en les tecnologiaArduino  i LoRaWAN, tecnologia que ens permetrà  prendre mesures i enviar-les a un ordinador), una vessant científica on es posarà de relleu la importància d’aquest paràmetres a l’hora i la posterior interpretació de les dades i una  d’informàtica que consistirà en dissenyar materials que expliquin el projecte i les conclusions extretes.

Per dur a terme aquest projecte rebem la col·laboració FAB de la Casa del Mig.

L’Institut disposa  de dos laboratoris amplis, un de Física i Química i un de Biologia i Geologia. Tots dos laboratoris estan equipats amb els aparells, materials i reactius propis de cada una d’aquestes disciplines, així com de bates, ulleres i guants de seguretat.

El laboratori de Biologia i Geologia disposa, entre d’altres, de microscopis òptics, lupes binoculars, utillatge de preparació de mostres histològiques i disseccions, models anatòmics, i col.lecions de minerals, roques i fòssils.

El laboratori de Física i Química disposa, entre d’altres, d’aparells de mesura de magnituds físiques, termodinàmiques, elèctriques i  òptiques, material electromagnètic, una àmplia gamma de productes químics, i maletes pedagògiques amb sensors de mesura i consoles per a l’obtenció de dades.

Ambdós laboratoris disposen d’un ordinador per al professorat, connexió a internet, projector i altaveus, així com d’un magatzem comú on guardem materials i aparells complementaris.

 

 

[guies_docents]
[guies_docents]