Ciències de la Naturalesa

Descripció

DEPARTAMENT DIDÀCTIC

L’estudi de les Ciències de la naturalesa, que són part de la cultura generada per la humanitat al llarg de la seva història, ha de promoure en els/les joves l’interès per cercar respostes científiques als problemes que els planteja el món actual , relacionats amb la gestió sostenible del medi ambient, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials científics i tècnics en la vida quotidiana.

Al llarg de l’ESO i el Batxillerat l’alumnat anirà estudiant les diferents branques de la Ciència en les diferents matèries del currículum que són: Física, Química, Biologia, Geologia, Biomedicina, Recerca i laboratori i Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

 

 Mariana Ballenilla
 Mònica Bernabé
 Dani Llamas
 Núria Díez
 Núria Domènech
 Pau Martínez
 Marc Vilaplana
 M. del Mar Martín

El Departament disposa de tot tipus de diccionaris, llibres de text, llibres de consulta i materials audiovisuals per a la preparació de les activitats escolars. També disposem d’una sèrie de lots de llibres de lectura per als quatre nivells de l’ESO que deixem en préstec a l’alumnat al llarg del curs escolar per tal que les famílies no s’hagin de fer càrrec d’aquesta despesa.

Proporcionem llibres de lectura a la biblioteca del centre dels quals l’alumnat pot disposar. Així mateix, hem dotat de diccionaris totes les aules d’ESO i batxillerat.

Es disposa de dos laboratoris i un magatzem: Lab de Ciències, Lab. de Física i Química i magatzem de productes químics i eines i instruments diversos.
El laboratori de ciències disposa també de 6 ordinadors amb programes científics educatius i conexió a Internet.

Ambdós laboratoris disposen d’ordinador pel professor, conexió d’internet, projectors per a audio-visuals i pissarra digital

Material didàctic de laboratori disponible Biologia i Geologia

 • Aparells d’observació: lupes binoculars, microscopis,etc.
 • Utillatge de dissecció, preparació de mostres,etc.
 • Models anatòmics de músculs, esquelet,etc.
 • Coleccions de minerals, roques, insectes, fòsils,etc.

Física i Química

 • Aparells de mesura de magnituds físiques, termodinàmiques, elèctriques, òptiques,etc.
 • Material elèctrico-magnètic per a pràctiques.
 • Material de laboratori per a Química.
 • Amplia gama de productes químics.
 • Maletes pedagògiques amb  sensors de mesura, consoles per a l’obtenció de dades, programes per getionar la informació,etc.
 • Bates, guants i ulleres de seguretat per a les sesions de pràctiques de tots els alumnes.
 • Colecció de vídeos i DVDs didàctics.

PROJECTES

1r d’ESO “Les Migracions” (Interdisciplinar)

Estudiem les migracions de les persones, per tant la procedència dels nostres alumnes, els sentiments que els han despertat al sortir del seu país i arribar a Catalunya,i ho relacionem amb els éssers vius, els ecosistemes i la geologia d’aquests països.

2n d’ESO “Sota la Brossa”

L’hora d’esmorzar: menjo un entrepà i un suc envasat. Llenço el paper d’alumini i l’envàs de tetrabrick del suc. Milions de persones arreu del món fan exactament el mateix que jo. Un tros de paper d’alumini i un tetrabrick, i ja està. Segur que has sentit moltes campanyes que et recomanen que reciclis aquestes deixalles, però… saps perquè?

En aquest projecte et proposem investigar a fons els procés de reciclatge dels residus, per tal d’entendre quin impacte real pot tenir la nostra actitud diària sobre el nostre planeta.

Objectius del projecte

 • Buscar informació sobre la composició química i el procés de reciclatge d’un residu, així com les seves estadístiques de reciclatge.
 • Investigar el procés de reciclatge d’un residu de manera pràctica.
 • Realitzar un pòster científic amb els resultats de la investigació.

4t d’ESO “Intercanvis Científics”

Els alumnes de l’optativa de Física i Química “Intercanvis Científics”,  realitzaran aquest projecte amb els alumnes homòlegs de l’Institut de Cervelló. Des del nostre institut es farà un video explicant “ Enllaç químic” i els companys de Cervelló “les lleis de Newton” i se’ls intercanviaran.

4t d’ESO “Control de Contaminants Atmosfèrics” (Interdisciplinar)

Un projecte de l’àmbit cientificotecnològic

Aquest curs l’alumnat de les optatives de 4t d’ESO de Biologia,  Física i Química, Informàtica i Tecnologia desenvoluparan un projecte conjunt al voltant del control de diversos paràmetres relacionats amb la contaminació atmosfèrica (NO2 i el CO) i dels paràmetres de Temperatura, Humitat i Pressió atmosfèrica.

El projecte té tres vessants: una vessant tecnològica, (muntatge d’un dispositiu electrònic basat en les tecnologiaArduino  i LoRaWAN, tecnologia que ens permetrà  prendre mesures i enviar-les a un ordinador), una vessant científica on es posarà de relleu la importància d’aquest parametres a l’hora i la psoterior interpretació de les dades i una  d’informàtica que consistirà en dissenyar materials que expliquin el projecte i les conclusions extretes.

Per dur a terme aquest projecter rebem la col·laboració FAB de la Casa del Mig.

[guies_docents]
[guies_docents]
Array, Array