Des del curs 2017-2018, l’ Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, amb la voluntat d’innovar i millorar en llengües estrangeres va entrar a formar part del GEP ( Grup per a l’Experimentació Plurilingüe)

GEP és una iniciativa del Departament d’Ensenyament que té com a finalitat millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

El programa GEP incorpora una llengua estrangera, en el nostre cas l’anglès, en matèries no lingüístiques seguint la metodologia AICLE i Project Basic Learning. El programa GEP també vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

En el nostre institut es contemplen les següents implementacions en anglès:

 • Dues matèries optatives de Matemàtiques en anglès
  • Measurements a 1ESO
  • Geometry a 2n ESO
 • Matèria optativa d’Emprenedoria a 3r d’ ESO
 • Matèria optativa d’Economia a 1r de Batxillerat
 • Unitat didàctica dedicada a la mitologia clàssica dels Grecs i Romans des de Cultura Clàssica
 • Projecte de CMC en anglès WhiteMirrorProject
 • Tres activitats des de Ciències Socials, “Reconquest of the Iberian Peninsula”, “Becoming a tour guide for a day” i “Passaparaula”
 • Mòdul MP11 a 1r AACC CFGM
 • Mòdul 2n AACC a MP04 de processos de venda
 • Projecte Erasmus 2017-2019 “What’s Ours is Yours”
 • Projecte Erasmus 2019-2021 “Mind Yourself”
 • Projecte Global Scholars (1r i 2n d’ESO)

La varietat de projectes plurilingües esdevé doncs un dels trets crucials i diferenciadors del nostre centre. Des de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, l’aposta per la llengua anglesa és clara i decidida. En el món globalitzat en què ens trobem, esperem contribuir a la formació de ciutadans/nes preparats/ades pels reptes del futur i amb una visió amplia sobre la realitat que ens envolta.

+ informació (Departament d’Ensenyament)