Programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2012 ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius de FP d’arreu de Catalunya, per la creació de projectes emprenedors.

En un primer nivell el programa estimula i promociona la cultura emprenedora en els centres per crear l’ecosistema adient perquè puguin sorgir projectes emprenedors.

En un segon nivell el programa promou la creació de projectes emprenedors reals i viables que surtin al mercat.

L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia forma part d’aquest programa des de el curs 2023-2024.

Actualment estem treballant en el primer nivell del programa, de forma transversal entre les departaments de Comerç i de Gestió Administrativa.

Les activitats realitzades per impulsar la cultura emprenedora són:

– Xerrades amb professionals externs que es dediquen al món de l’emprenedoria i la innovació.

– Sortides a realitzar tallers que fomenten aquesta cultura emprenedora, a Barcelona Activa i a L’Escola Catalana del Consum.

– Participació en el concurs del premis Emprèn FP, de diversos projectes realitzats per alumnes dels diferents cicles.

– Participació en el programa Metròpolis FP Lab.

– Realització d’una simulació de Centre Logístic.

– Creació de l’esdeveniment de la 1a Mostra de Projectes a l’Institut.