El Departament d’Educació té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

A l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia apostem per donar un espai privilegiat a la lectura. És imprescindible saber llegir de manera correcte per al procés d’aprenentatge però, a més, la lectura serveix per gaudir-ne i trobar plaer en el procés lector.

La nostra proposta per potenciar el gust per la lectura és la següent:

  • ESPAI DE LECTURA DIÀRIA

Abans del pati dediquem 30 minuts al gust a la lectura. L’alumnat pot llegir un llibre, conte, revista o altres tipus de text en català, castellà o llengües estrangeres.

  • ACTIVITATS

Un cop acabat el llibre, l’alumnat ha d’omplir una fitxa de lectura. A les hores de tutoria es realitzen dinàmiques diferents per presentar els llibres triats per a l’alumnat i de valoració de les lectures. 

Impuls a la lectura