El Treball de Recerca té per objectiu que l’alumnat de Batxillerat desenvolupi una recerca pròpia entorn d’un tema que l’interessi. L’objectiu del Treball de Recerca és que l’alumnat de Batxillerat desenvolupi l’autonomia personal i la capacitat d’aprofundir en un projecte de llarg termini, tot desenvolupant un projecte de recerca innovador i propi.

Al nostre centre

Departament d’Educació

Universitat de Barcelona (UB)