Què és Global Cities?

És un programa de Bloomberg Philantropies, organització sense ànim de lucre amb seu a Nova York dedicada a establir connexions i afavorir el debat sobre temes d’interès global entre ciutats d’arreu del món. Té com a objectiu connectar ciutats a través d’una xarxa d’intercanvi d’informació i bones pràctiques sobre temes d’actualitat que afecten les ciutats i desenvolupar la consciència global entre els joves a través de programes educatius interactius transnacionals.

Global Scholars és una iniciativa educativa internacional en línia que connecta joves de 10 a 13 anys d’escoles de ciutats d’arreu del món i que els permet interactuar en anglès sobre temes d’interès global. Actualment participen en el programa unes cent trenta classes de trenta-dos ciutats d’una vintena de països. L’any passat es van incorporar al projecte sis escoles de Madrid i ara ens ofereixen d’incloure en el projecte escoles de Catalunya.
L’objectiu pedagògic del programa és que els alumnes adquireixin una perspectiva més àmplia sobre el món globalitzat en què viuen.
A partir d’un currículum comú i compartit per totes les escoles, els aprenents interactuen amb els seus international peers a través d’una aula virtual, comparteixen punts de vista, desenvolupen la consciència global i reforcen competències clau per al segle XXI (pensament crític, creativitat, comunicació, col·laboració…).