Ciències Socials i Filosofia

Descripció

El Departament de Ciències Socials imparteix a l’ESO les matèries de Ciències Socials, Cultura i Valors, Religió. A més a més, també comptem amb la coordinació de l’optativa de Servei Comunitari, projecte del qual en som els pioners al municipi i que es ve fent des de fa uns cursos.

Batxillerat s’imparteixen Història, Història contemporània, Història de l’Art, Geografia, Filosofia, Psicologia, Religió.

El nostre Departament participa en múltiples activitats al Centre, com ara sortides i viatges, que estan programades al llarg del curs a diferents indrets. Totes formen part de les diferents àrees curriculars i estan encaminades a afavorir l’aprenentatge i la convivència entre els nostres alumnes.

De les sortides programades que s’organitzen des del Departament, totes elles enmarcades dins el currículum de cada nivell, cal remarcar el viatge a Madrid que es fa a 2n curs de Batxillerat i que està dins la programació anual del Centre.

El Departament té aquest curs les coordinacions de “Escoles de la UNESCO” i “Servei comunitari”.

L’alumnat podrà consultar qualsevol dubte a les hores de classe als professors/es que imparteixen la matèria.

Com a pares i mares també us informem de les diferents hores per fer entrevistes amb els professors/es del nostre Departament. És important concertar cita prèvia amb el professorat corresponent.

Maky Caballero: dilluns 8:55 a 9:50

Paco Coronado: divendres 9:50 a 10:45

Francisco Hernández: miércoles 11:45 a 12:40

Mª Carmen Lorente: dilluns 9:50 a 10:45

Elena Moran: dilluns 12:40 a 13:35

Carmina Rodríguez: dilluns 11:45 a 12:40

Mila Torres: divendres 8:55 a 9:50

 

Desitgem que tingueu un bon curs 2023-2024 !!

 

 

 

 

 Elena Moran
 Mª Carmen Lorente
 Carmina Rodríguez
Francisco Hernández
Milagros Torres
 Paco Coronado
 M. Carmen Caballero

Projectes coordinats des del Departament i altres col·laboracions

Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO

El nostre institut pertany a la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya. Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària), amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar.

En el nostre Projecte Educatiu s’inclouen com a eixos transversals la pau,  la difusió i el respecte dels drets humans i de les diferents cultures, així com  la conscienciació dels problemes mediambientals i el desenvolupament sostenible, amb la finalitat  de sensibilitzar els nostres alumnes i ajudar-los a créixer com a ciutadans solidaris i responsables.

Aquest curs 2022-2023 en el marc de la campanya pel desenvolupament sostenible,  durant la setmana de la UNESCO s’han realitzat un seguit d’activitats enfocades a la conscienciació de l’alumnat en aquesta matèria.

 

Servei Comunitari

El marc educatiu actual entèn l’educació com una eina de millora social que ha de ser capaç de formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. En aquest sentit, cal avançar en aquelles competències que recullen els valors i habilitats cíviques i tenir present la necessitat de formar ciutadans i ciutadanes qualificats, però també reflexius i capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

 

Partint d’aquesta premisa, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Educació posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

 

Al nostre centre, pioner a Sant Joan Despí en aquest projecte, entenem aquesta necessitat de dur a terme polítiques orientades al foment d’una ciutadania activa i compromesa, a l’impuls de la participació i la implicació dels joves en allò col·lectiu i/o comunitari, i a la generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques adreçades al progrés social.

És per això que implementem aquest projecte de manera generalitzada durant el primer any del segon cicle d’ESO i el fem extensiu a totes les institucions i entitats del nostre municipi que s’avinguin a participar.

Els centres educatius i les entitats amb els/les que hem col·laborat en les passades edicions són l’Escola Espai 3, el CEIP “Joan Perich”, el CEIP “Pau Casals”, l’Escola Roser Capdevila, l’Escola “Sant Francesc d’Assís”, el CFA “Arquitecte Jujol”, l’Esplai “El Nus”, el Club d’Esplai El Tricicle, la Residència Sophos, la Biblioteca “Martí i Pol”, la Biblioteca Mercè Rodoreda, Solidança, la Creu Roja, el Centre Mediambiental l’ARREL, l’Àrea Metropolitana Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

L’actual situació sanitària ens va obligar a reformular el projecte, tot adaptant-lo a les mesures de seguretat i d’higiene. No obstant això, continuem amb el compromís social impulsant iniciatives de cooperació i millora de la nostra comunitat especialment en els àmbits de suport a les necessitats bàsiques, intercanvi generacional, medi ambient, lleure, patrimoni cultural, solidaritat i cooperació, preservació i manteniment del medi urbà i participació ciutadana.

A l’actualitat tenim contacte amb la Residència Sophos de Sant Joan Despí i realitzem contactes intergeneracionals entre els nostres alumnes i els avis. Es fan activitats engrescadores com ara la Postal de Nadal o compartir estones amb els jocs de taula que proporcionen vincles d’amistat i cooperació. Els resultat de les diferents trobades és maravellós i es pot observar en les mirades dels avis i dels nostres nens i nenes. És tota una experiència plena d’Il·lusió i satisfacció.

 

No hi ha cap altre contingut

[guies_docents]
[guies_docents]