ESO · Batxillerat · Cicles Formatius de grau mitjà i superior

L’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia està ubicat a l’Av. Generalitat, 30 de Sant Joan Despí, comarca del Baix Llobregat. Té una història de més de trenta anys, ja que funciona des del curs 1977/78.

Durant tots aquests anys hem ocupat tres edificis:

  • fins al curs 1979/80 vàrem estar a “La Masia” de Can Oliver;
  • l’estiu de l’any 1980 ens traslladem al carrer J.F. Kennedy;
  • actualment, ens trobem a l’avinguda de la Generalitat, 30 molt a prop de la piscina municipal.

Entenem l’educació com un procés integral i interactiu destinat a desenvolupar totes les aptituds i les capacitats de l’alumnat, tant les cognitives i motores com les emocionals i relacionals i aquelles que tenen relació amb la presa de decisions i amb la implicació en la societat.

Potenciem la participació de tots els col·lectius de la comunitat educativa amb una actitud de diàleg, respecte, capacitat crítica i corresponsabilitat. Sempre tenim present que el centre és un lloc d’aprenentatge per a la vida.

Assumim la diversitat, sigui personal o cultural, i evitem que aquesta sigui motiu de discriminació. Cal que a tota la vida escolar hi hagi una acceptació del fet de la diversitat com quelcom real, inevitable, i fins i tot bo, per tal d’afavorir actituds de comprensió i de tolerància.

Ens regim pel principi de coeducació, entenent-lo com el procés d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació.

Vetllem perquè els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats de formació, orientació acadèmica i professional i avaluació, i puguin participar en totes les activitats de l’Institut amb el mateix grau de responsabilitat i igualtat.

La visió no discriminadora de les diferències personals i culturals presideix tota l’acció educativa i especialment l’acció tutorial. Aquesta és una eina fonamental pel que fa al seguiment, al suport i l’assessorament de l’alumnat. Treballem per descobrir i potenciar els diferents interessos, valors i capacitats de l’alumnat a fi de poder canalitzar-ne el desenvolupament i afavorir-ne el coneixement propi, l’autoestima, la tolerància i el respecte a les legítimes diferències. També tenim cura de posar en coneixement de l’alumnat les diferents possibilitats i expectatives que ofereix el món laboral.