La Secretaria de l’Institut desenvolupa la tasca administrativa i econòmica i custodia tota la documentació oficial.

Us podeu dirigir a secretaria sempre que tingueu qualsevol dubte administratiu.

La part administrativa és dirigida per la professora Désirée Tomàs.

La part econòmica és dirigida pel professor Juan José Molina.

La part tècnica la desenvolupen les administratives següent:  Aurora Daunis i Dúnia Moratal.

Made with Padlet