EmpresaFP és una xarxa que es centra en donar resposta a les necessitats de les empreses mitjançant una carta de serveis que el nostre centre els ofereix, com ara: FP Dual, MobilitatFP, OrientaFP, EmprènFP, FuturaFP, ImpulsFP, ActivaFP …, i que serveix per a millorar les competències, habilitats i formació de l’alumnat que ha de ser el seu futur treballador, a través d’una col·laboració conjunta, per tal d’afavorir la transferència de coneixement i de tecnologia; la inserció i l’actualització de l’alumnat i de les persones treballadores;  i les transicions al llarg de la vida entre formació i treball.

L’objectiu principal d’EmpresaFP és afavorir l’establiment de relacions de confiança amb les empreses i que el nostre centre sigui el seu referent per a cobrir les seves necessitats.

D’altra banda, un altre dels serveis que ofereix l’institut és AlumniFP, a través d’EmpleaFP, que és una borsa de treball per als alumnes graduats, amb la finalitat, què de manera integral, el nostre centre cobreixi les necessitats tant de l’alumnat graduat, com de les empreses que necessitin cobrir un lloc de treball i d’aquesta manera obtenir un benefici comú.