La gestió escolar és el procés mitjançant el qual es dirigeix, condueix, orienta i administra una Institució Educativa, es reconeixen problemes i es plantegen solucions.

A la Gestió Escolar les pràctiques i accions comprometen a una comunitat educativa per l’abast dels seus propòsits

En l’àmbit institucional, la gestió escolar està constituïda per quatre àrees de gestió:

  • Àrea de Gestió Directiva
  • Àrea de Gestió Pedagògica i Acadèmica
  • Àrea de Gestió de la Comunitat
  • Àrea de Gestió Administrativa i Financera

La Gestió Directiva es refereix al com ha de ser orientat l’establiment educatiu. És a dir s’encarrega de l’organització, disseny, desenvolupament i avaluació d’una cultura escolar pròpia, en el marc de la política educativa vigent.

La Gestió Pedagògica i Acadèmica és l’essència del treball d’un establiment educatiu, treballa en els processos de disseny curricular, les pràctiques pedagògiques institucionals, la gestió de classes i el seguiment acadèmic
Enfoca la seva acció per aconseguir que els estudiants aprenguin i desenvolupin les competències necessàries per al seu exercici personal, social i professional.

La Gestió de la Comunitat s’encarrega de les relacions de la institució amb la comunitat enfocades cap a la participació, la convivència, la inclusió i la prevenció de riscos.

La Gestió Administrativa i Financera és la que s’encarrega de l’ús efectiu dels recursos i té al seu càrrec tots els processos de suport a la gestió acadèmica, els recursos, els serveis i el suport financer i comptable.