Tecnologia

Descripció

Les tecnologies han adquirit una importància progressiva en la vida de les persones i en el funcionament de la societat. La formació de les ciutadanes i els ciutadans requereix actualment una atenció específica a l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos tecnològics, resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, per utilitzar els distints materials, processos i objectes tecnològics per augmentar la capacitat d’actuar sobre l’entorn, per millorar la qualitat de vida i per comunicar-se de manera eficaç en la societat del coneixement actual.

L’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria pretén fomentar i desenvolupar les habilitats que permeten a l’alumnat la comprensió dels objectes tecnològics i la seva utilització i manipulació, incloent-hi l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, Internet i les comunitats virtuals com eines importants en aquest procés.

La matèria de tecnologies té lligams amb els continguts de les matèries de ciències de la naturalesa, ciències socials, geografia i història i educació visual i plàstica, ja que s’hi treballen continguts comuns que afecten les relacions entre ciència, tecnologia i societat; i també amb les matèries instrumentals com les llengües i les matemàtiques.

L’activitat tecnològica requereix un enfocament integrat dels diferents elements que intervenen: les solucions tècniques tradicionals, el coneixement científic, l’aplicació tècnica, el component econòmic, la dimensió estètica, la dimensió comunicativa, etc. Tots aquests elements incideixen de manera rellevant en l’entorn i en la vida de les persones i permeten analitzar millor la manera en què els avanços científics i tècnics han influït en les condicions de vida i s’han adaptat a costums i creences de la societat en què s’han desenvolupat. Aquest enfocament permet a la matèria de tecnologia abordar la significació del coneixement que també s’imparteix en altres matèries.

“La intel·ligència consisteix no només en el coneixement, sinó també en la destresa d’aplicar els coneixements en la pràctica”

Aristòtil

Quim Fondevila
Oriol Llargues
César Esteban
 Salvador Cervera
Ismael Bravo

Projectes

Projecte “Joguina” (1r d’ESO)

 

Estructures (3r d’ESO)

Durant el primer trimestre els alumnes de tecnologia de 3r d’ESO han treballat el tema de les estructures, així que a les hores de taller ho han possat en pràctica amb la construcció d’una estructura entramada d’un pont, tota ella feta amb paper de diari enrotllat, formant unes barres molt rígides. Després han fet la prova d’esforç i han apuntat els Kg i els N que aguantava cada pont sense trencar-se o doblegar-se cap barra. Ha estat una activitat molt divertida i enriquidora.

 

Robòtica a l’abast de tothom (4t d’ESO)

Per quart any consecutiu l’alumnat  de l’optativa de tecnologia de 4t de l’ESO participa a la First Lego League. Una competició que relaciona la robòtica, els avenços científics-tecnològics  i determinades problemàtiques socials. Fa tres anys va ser la gestió eficient de la ramaderia, l’any passat l’abastiment d’aigua potable i aquest any els viatges espacials de llarga durada.

A classe tot l’alumnat està aprenent com utilitzar sensors de llum, de so, d’ultrasons i de contacte per aconseguir que un robot faci una tasca de manera autònoma i desenvolupant un projecte de recerca científica sobre una de les múltiples problemàtiques que plantegen els viatges espacials (alimentació, suport vital, aterratge, reciclat de l’aigua, les radiacions ionitzants…).  Per altre banda, un grup de 10 alumnes voluntaris han estat treballant a les hores de l’esbarjo i els divendres de la tarda per a preparar la competició.

El treball en equip, la recerca de solucions pràctiques a problemes complexos formen part essencial d’aquest projecte.

Control de contaminants atmosfèrics (4t d’ESO)

Un projecte de l’àmbit cientificotecnològic

Aquest curs l’alumnat de les optatives de 4t d’ESO de Biologia,  Física i Química, Informàtica i Tecnologia desenvoluparan un projecte conjunt al voltant del control de diversos paràmetres relacionats amb la contaminació atmosfèrica (NO2 i el CO) i dels paràmetres de Temperatura, Humitat i Pressió atmosfèrica.

El projecte té tres vessants: una vessant tecnològica, (muntatge d’un dispositiu electrònic basat en les tecnologia Arduino  i LoRaWAN, tecnologia que ens permetrà  prendre mesures i enviar-les a un ordinador), una vessant científica on es posarà de relleu la importància d’aquest parametres a l’hora i la psoterior interpretació de les dades i una  d’informàtica que consistirà en dissenyar materials que expliquin el projecte i les conclusions extretes.

Per dur a terme aquest projecter rebem la col·laboració FAB de la Casa del Mig.

 

Optativa Robòtica i electrònica 3r

https://youtu.be/MGkL4p8iH9c

Optativa de Disseny i impressió 3r

Optatives tecnologies 4t ESO
Optativa informàtica i disseny 3D

Argo 2Taller de tecnologia 1Taller de tecnologia 2

Aula d'informàtica Argo 1

No hi ha cap altre contingut

[guies_docents]
[guies_docents]