Sanitat

Descripció

Departament didàctic

Aquest departament t’ofereix l’oportunitat de cursar estudis que et preparen per tenir una professió lligada al món de la sanitat o una forma d’accedir a estudis superiors especialitzats en aquest camp.

Actualment impartim dos cicles formatius de grau mitjà als que s’accedeix en acabar l’ESO o mitjançant una prova d’accés. Aquests cicles són Cures Auxiliars d’Infermeria, que et permet treballar en l’atenció sanitària primària o especialitzada, i Emergències Sanitàries, que et prepara per l’atenció al voltant de l’emergència o la urgència.

També impartim el cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries, que capacita per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com la intervenció en els processos d’atenció i gestió de pacients i gestió administrativa en centres sanitaris.

 Marc Batlló
 Marta Arriola
 Ana Fernández
 Ariadna Cobos
 Andrea Marina
 Gemma Gou
 Jordi Hernández
 Aina Saura
 Elena Cano
 Àurea Peralba
 Maite Gil
 Júlia Garcia
 Rosa M. González
 M. José Cerdà
 Pilar Santolaria
 Ignasi Aguirre
Elisabet Solà
Maria Vinyals
Anna Martínez
Míriam Fagoaga

Aquest departament no te projectes

Disposem de:

  • Tres aules taller, equipades amb taules i cadires amb capacitat per grup sencer (30 alumnes) i una part de taller

​Taller de CAI (T10), disposa d’un espai que simula una habitació doble d’hospital i un office.

Taller de 1r TES (T7), disposa d’un simulador d’ambulància.

Taller de 2n TES (T5), Aula Tecnològica (aula ATECA) que disposa d’un simulador d’ambulància i sistema de viodevigilància per a realitzar simulacions clíniques.

  • Tres aules de desdoblament, equipades amb taules i cadires per mig grup (16 alumnes)

Desdoblament de CAI, disposa d’un espai que simula una habitació simple i una clínica dental

Desdoblament de 1r TES

Desdoblament de 2n TES, disposa d’un taller mecànic i una ambulància

No hi ha cap altre contingut

Cap de Departament

Elena Cano

Edifici: Ed. CF Planta -1

Guies Docents

[guies_docents]
[guies_docents]